MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 10/2023

 

4. Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ nhân Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh tra

6. Ths. Đào Trung Kiên: Tạp chí Thanh tra - 45 năm nỗ lực không ngừng, vững bước phát triển

14. Song Anh Trường An, Huy Trần: Đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

24. TS. Cấn Văn Lực: Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

32. Vũ Anh, Minh Nguyệt, Huy Trần: Kết luận thanh tra nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng được dư luận xã hội quan tâm

42. Thái Minh: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án ở Quảng Ninh sau kết luận thanh tra

47. Đỗ Công Định, Ngô Hương Giang: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí qua công tác thanh tra

54. TS. Đoàn Thanh Kỳ: Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

58. Lan Anh: Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

64. Ths. Đào Trung Kiên: Phát huy vai trò của báo chí trong kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng

71. TS. Đoàn Văn Tạo: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong quản lý, sử dụng đất nhằm phòng, chống tham nhũng

76. TS. Nguyễn Quốc Văn, Ths. Ngô Thu Trang: Kinh nghiệm về mô hình giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư và khuyến nghị

80. Dương Nguyễn: Đẩy mạnh hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam - Lào