MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 11/2021

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ nhân ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021)

Trang 4. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động trách nhiệm, hiệu quả

Trang 7. TS. Lê Tiến Hào: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan Thanh tra Nhà nước

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 11. TS. Nguyễn Huy Hoàng: Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra, thực trạng và kiến nghị hướng đổi mới trong Luật Thanh tra (sửa đổi)

Trang 15. TS. Trần Văn Long: Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ - Nhận thức, quy định và thực tiễn thực hiện

Trang 18. CVCC - Ths. Lê Công Hữu: Quảng Bình - Bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Trang 20. TS. Nguyễn Văn Triều: Bàn về biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản trong điều tra các vụ án tham nhũng

Trang 23. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy: Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập và một số vấn đề thực tiễn đặt ra

Trang 26. TS. Tăng Thị Thiệm: Một số bất cập về chế độ tài chính được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập

Trang 29. TS. Lê Ngọc Duy: Kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân ở nước ta giai đoạn hiện nay

Trang 33. Thượng tá Trần Việt Hải: Thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới

Trang 36. Ths. Lê Ngọc Thiều: Bàn về khiếu nại kết luận thanh tra hành chính

Trang 38. K. Dung: Trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong phòng ngừa chạy chức, chạy quyền

Trang 41. Ths. Nguyễn Xuân Sơn: Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lập pháp

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 44. Thu Thu: Họa mi thương nhớ

Trang 46. Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh: Em là người giáo viên

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 49. D. Trang: Công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Trang 51. Đỗ Quyên: Văn bản mới ban hành

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 54. NCS. Nguyễn Phương Vy: Bảo đảm tính độc lập của hoạt động thanh tra - Từ thực tiễn cơ quan thanh tra Trung Quốc và Hàn Quốc