MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 11/2022

CHÍNH LUẬN

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022)

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Ban Biên tập: Thanh tra Chính phủ định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra

Bảo Anh (phỏng vấn): Cần có quy định xử lý tài sản bất minh về nguồn gốc

Dương Nguyễn (phỏng vấn): Cần Thơ: Từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Trung tướng Trần Đức Tuấn: Vai trò cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo PCTN, TC, THTK, CLP của Bộ Công an

TTVCC. Đặng Văn Bình: Kỹ năng xử lý của Trưởng đoàn thanh tra (tiếp theo và hết)

Quỳnh An: Phát huy hiệu quả hoạt động công tác cán bộ

TS. Phạm Thị Hương: Sai phạm báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết (tiếp theo và hết)

K. Dung: Thực hiện hiệu quả kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra

Đoàn Thanh Kỳ: Khi người đứng đầu không còn ngại tiếp dân

Hoàng Minh: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Bình Định

Ngô Tân: Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Phú Thọ

Quang Huy: Phối hợp tiếp dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Lan Anh: Hải Phòng hướng đến mục tiêu vùng động lực tăng trưởng của cả nước