MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 12/2022

TH-TTXVN: “Việt Nam tự hào về nỗ lực thực hiện các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc”

Oanh Hữu: Dấu ấn của ngành Thanh tra năm 2022

Đoàn Hồng Phong: Thanh tra các cấp, các ngành phải thực hiện tốt, hiệu quả theo định hướng thanh tra năm 2023

Hoàng Minh: Chấn chỉnh sai phạm qua thanh tra ở Kon Tum

Hồng Dân: Khắc phục “điểm nghẽn” tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Minh Nguyệt (Phỏng vấn): Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Quảng Bình

Trần Huy: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Lâm Đồng

Thái Minh: Xử lý chồng chéo trong thanh tra kiểm tra và kiểm toán

Quỳnh Nga: Giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền

Dương Nguyễn: Chống tham nhũng ở Croatia

Tú Anh: Tổng mục lục Tạp chí Thanh tra năm 2022