An Giang thực hiện nghiêm túc kết luận Thanh tra Chính phủ

Thứ bảy, 23/09/2023 06:05
(ThanhtraVietnam) - Trong hầu hết các nội dung kiến nghị theo Kết luận thanh tra 1522/KL-TTCP, ngày 06/7/2023 của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đều triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo tỉnh này đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp thời những nội dung còn lại.

Trước đó, ngày 06/7/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015- 2020.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, vi phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/8/2023, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Công văn 1880/TTCP-GSTĐXLSTT, đôn đốc tỉnh An Giang thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra 1522/KL-TTCP.

leftcenterrightdel
 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: VA

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung này. Theo đó, ngày 20/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 630/KH-UBND, giao nhiệm vụ cho từng ngành chủ trì, xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đầy đủ tất cả các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra. Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1376/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra 1522/KL-TTCP để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Thu hồi 6 giấy phép khai thác khoáng sản

Từ ngày 24/7 đến ngày 26/7/2023, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định thu hồi các giấy phép khai thác khoáng sản là cát sông đã cấp phép cho 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lê Quang; Công ty cổ phần Xây lắp An Giang; Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn và Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lê Quang, tỉnh An Giang có 02 quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới; thu hồi giấy phép khai thác tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Đối với Công ty cổ phần Xây lắp An Giang, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu khai thác cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản tại khu mỏ trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn, thu hồi giấy phép đã cấp phép khai thác cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Đối với Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp khai thác tại khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới.

Như vậy, UBND tỉnh An Giang đã thu hồi tất cả các giấy phép khai thác cát đã cấp mới sau ngày 01/7/2011 đang còn hiệu lực hoạt động; các giấy phép được cấp từ trước ngày 1/7/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 01/7/2011 còn hiệu lực hoạt động theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Khẩn trương thu nộp ngân sách theo Kết luận thanh tra

Cũng theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tổng số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính đến ngày 31/12/2020 của 14 doanh nghiệp (DN) cần thu hồi là hơn 119,85 tỷ đồng; tỉnh đã thu được của 3 DN nộp hết nợ với tổng số tiền gần 4,28 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Du lịch An Giang hơn 4 tỷ đồng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng 227 triệu đồng, Công ty TNHH Thực phẩm Chang Woo Jin Vina 42 triệu đồng); tiếp tục đôn đốc thu của 11 DN còn lại.

Sở Tài chính An Giang đã rà soát hồ sơ, số liệu để xác định lại số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 theo số liệu làm việc với đoàn Thanh tra Chính phủ để chuyển Cục Thuế tỉnh. Sau khi rà soát, xác định tổng số tiền DN được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của 98 tổ chức, với 114 dự án gần 48,29 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thu bổ sung vào ngân sách nhà nước gần 127,7 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh An Giang đã phát hành thông báo và làm việc trực tiếp đối với các tổ chức có phát sinh số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung theo số liệu làm việc với đoàn Thanh tra Chính phủ. Đến ngày 18/8/2023, đã thu nộp gần 50,9 tỷ đồng (đạt 39,86%), tiếp tục thu nộp hơn 76,8 tỷ đồng (trong đó, có 53 DN đồng ý, cam kết nộp với tổng số tiền gần 45,1 tỷ đồng).

Đối với việc đôn đốc các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa còn nợ để khắc phục theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, qua chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, đến nay, đã xử lý thu được gần 1,7 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện thu hơn 3,12 tỷ đồng số tiền còn lại.

Đối với kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,26 tỷ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án với số tiền hơn 7,39 tỷ đồng do vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính An Giang đang đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách và phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát giảm trừ khi quyết toán dự án. Đồng thời, đang đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước khẩn trương thu hồi giá trị đã thanh toán vượt quyết toán, tất toán dự án với số tiền hơn 5,25 tỷ đồng.

Đến nay, Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới đã nộp ngân sách nhà nước đủ số tiền hơn 981,48 triệu đồng (nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 755,76 triệu đồng, còn lại là các khoản nợ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân); UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp xác định và thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,62 tỷ đồng, là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa được xác định hoặc xác định chưa đúng và tiền nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị.

Cùng với đó, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn đã tự tính và tạm nộp các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN tương ứng với khối lượng 102.822m3 cát theo kết luận Thanh tra Chính phủ, với tổng số tiền tạm nộp gần 3,2 tỷ đồng.

Nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, đối với các kiến nghị về quản lý, sử dụng đất đai, tỉnh đã thực hiện xong một số nội dung, đang triển khai thực hiện các nội dung còn lại. Trong đó, đã hoàn thành các thủ tục thu hồi đất đối với Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang tại Dự án trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang để đưa đất vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát, xác định lại đơn giá đất cụ thể của 5 dự án để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định; rà soát, điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất ghi tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 6 tổ chức kinh tế tại 8 dự án…

Kiểm điểm 43 cơ quan, đơn vị liên quan theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thực hiện Quyết định 1376/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận liên quan đến 43 cơ quan, đơn vị, gồm 20 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp huyện. Trong đó, 43 cơ quan đơn vị, gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh.

11 sở gồm các sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Công thương.

11 cơ quan gồm: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gồm thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, thị xã Tịnh Biên và các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, An Phú, Tri Tôn.

Các phòng ban gồm Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành và 11 Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tính đến ngày 13/9/2023, Sở Nội vụ đã nhận đầy đủ văn bản của 43 cơ quan, đơn vị báo cáo danh sách tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hạn chế, vi phạm theo kết luận số 1522/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đối với kiểm điểm trách nhiệm tại Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo hoàn thành tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh trước ngày 23/9/2023 và phối hợp gửi hồ sơ minh chứng kết quả tổ chức kiểm điểm để UBND tỉnh tổng hợp chung báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng quy định.

Ngày 14/9/2023, Sở Nội vụ có tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định về việc xem xét ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo nội dung tờ trình, bản kiểm điểm tập thể, cá nhân hạn chế, vi phạm (đối với đối tượng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 22/9/2023 để UBND tỉnh xem xét, chủ trì tổ chức kiểm điểm tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Về việc tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm: Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (gồm cả đương chức, nguyên lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thời kỳ 2015-2020 đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác): Thực hiện theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành: Kiểm điểm tại cơ quan, đơn vị công tác, cuộc họp kiểm điểm do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, thành phần tham dự gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, ngành; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, ngành và Trưởng các tổ chức đoàn thể.

Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: Kiểm điểm tại UBND huyện, thị xã, thành phố nơi công tác do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, thành phần tham dự gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đối với kiểm điểm về trách nhiệm tham mưu đối với tập thể (các phòng, ban chuyên môn) và cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương: Giao Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm.

Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ báo cáo UBND tỉnh, chậm nhất ngày 29/9/2023 để tổng hợp chung về kết quả tổ chức kiểm điểm gồm: Bản kiểm điểm tập thể hạn chế, vi phạm; bản kiểm điểm cá nhân hạn chế, vi phạm; biên bản cuộc họp kiểm điểm; quyết định xử lý trách nhiệm (nếu có).

Trường hợp người kiểm điểm đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì thực hiện theo nguyên tắc: “Hạn chế, vi phạm trước đây tại cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì Thủ trưởng hiện tại của cơ quan, đơn vị, địa phương đó” có trách nhiệm triển khai việc viết kiểm điểm và có giấy mời triệu tập họp kiểm điểm…

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra