An Giang: Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch 13 xã, thị trấn ở một huyện

Thứ năm, 30/05/2024 10:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh An Giang đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND của 13 xã, thị trấn, và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thoại Sơn, do hạn chế liên quan đến thực hiện các quy định tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.
leftcenterrightdel
 Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lưu Thị Anh Thư chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định pháp luật tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo. Ảnh: TT AG

Theo đó, Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 08/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định pháp luật tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo.

Làm tốt công tác vận động quần chúng không để phát sinh nhiều đơn khiếu nại

Kết luận thanh tra đánh giá Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có quan tâm công tác tiếp công dân, thực hiện công khai, dân chủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; làm tốt công tác vận động quần chúng nên lượng đơn khiếu nại không phát sinh nhiều. Nội dung khiếu nại chủ yếu là tranh chấp đất đai ở cấp xã, khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính, tố cáo viên chức quản lý trường học… được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời. Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Công văn số 135/UBND-TD ngày 15/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tại các đơn vị được thanh tra có bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, phân công công chức tiếp công dân thường xuyên; quy trình tiếp công dân, xử lý đơn được thực hiện theo quy định và ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ.

Huyện cũng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xử lý các đơn của cơ quan chuyên môn của tỉnh chuyển về và phối hợp trong việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Thường xuyên báo cáo, thông tin và chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện, tìm giải pháp xử lý các vụ việc, ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương.

Vẫn còn nhiều hạn chế trong hoạt động tiếp công dân

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chưa giao dự toán đảm bảo theo quy định để các đơn vị thực hiện chi bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn.

Thanh tra huyện chưa quan tâm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân; không chi bồi dưỡng tiếp công dân định kỳ cho Chánh Thanh tra.

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa lập dự toán kinh phí chi bồi dưỡng tiếp công dân theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND; ban hành Nội quy tiếp công dân chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; chậm xử lý 02 vụ việc do Ban Tiếp công dân huyện chuyển; lưu trữ hồ sơ không liệt kê danh mục tài liệu, bút lục hồ sơ.

Ủy ban nhân dân 13 xã, thị trấn chi bồi dưỡng tiếp công dân cho công chức tiếp công dân thường xuyên chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 xã, thị trấn (An Bình, Bình Thành, Định Mỹ, Mỹ Phú Đông, Phú Thuận, Tây Phú, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vọng Thê, Núi Sập và Phú Hòa) và Trưởng các phòng, ban chuyên môn khắc phục hạn chế như kết luận nêu.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí, và hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư theo ngày làm việc…

Trưởng phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Triển khai sử dụng, cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện Thoại Sơn khắc phục các tồn tại về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau kết luận thanh tra.

Vũ Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra