Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ năm, 16/03/2023 18:47
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt là sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

Giao Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi quản lý; chú trọng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không có Đề án sử dụng tài sản công được cấp thẩm quyền phê duyệt, không đúng theo nội dung Đề án sử dụng tài sản công được cấp thẩm quyền phê duyệt và không đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanhh tra việc sử dụng TSC tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng TSC là nhà, đất. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh, các sở ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức đoàn thể vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện; kết quả kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo định kỳ ngày 25/5, 25/12 về Sở Tài chính để tổng hợp gửi UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra