Bà Rịa - Vũng Tàu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm

Thứ ba, 30/05/2023 09:27
(ThanhtraVietnam) - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Thông báo số 595/TB-KL.TTr về việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (KTTN&MT) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm.

Trong những năm qua, Trung tâm KTTN&MT thực hiện các nhiệm vụ được giao của Sở TN&MT, góp phần tích cực vào việc đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh đi vào nền nếp và đúng pháp luật, về các dịch vụ đã đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân như: Đo đạc bản đồ phục vụ việc lập thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đo vẽ sơ đồ đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, triển khai các nội dung loại hình dịch vụ trong công tác giao đất, cấp giấy CNQSD đất, thực hiện các dự án về môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác định giá đất cụ thể, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và cấp xã…Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, trong công tác quản lý, hoạt động tại Trung tâm KTTN&MT vẫn còn một số hạn chế.

leftcenterrightdel
 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chậm thực hiện thủ tục thuê đất, trả tiền thuê đất

Theo đó, Trung tâm KTTN&MT được UBND tỉnh giao 4 khu đất và 1 khu đất do Sở TN&MT giao sử dụng làm trụ sở, chi nhánh hoạt động dịch vụ về đất đai từ trước ngày 01/7/2014 (gồm 2 khu đất tại TP Vũng Tàu và 3 khu đất tại các huyện Châu Đức, Long Điền và Côn Đảo). Đến tháng 6/2021, Trung tâm bàn giao 3 khu đất tại các huyện Châu Đức, Long Điền và Côn Đảo cho UBND các huyện quản lý.

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý 2 khu đất tại TP Vũng Tàu (gồm số 33 Ba Cu, phường 1 và số 153 Chu Mạnh Trinh, phường 8). Trong đó, khu đất tại số 153 Chu Mạnh Trinh, Sở TN&MT có chủ trương giao cho Chi cục Biển và Hải đảo sử dụng từ ngày 25/11/2014 đến 31/3/2020. Hiện nay, Trung tâm KTTN&MT đang sử dụng.

Căn cứ quy định, Trung tâm KTTN&MT được giao quyền tự chủ tài chính và sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê phục vụ cho hoạt động sự nghiệp kể từ ngày 01/7/2014 đối với diện tích đất quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, đến nay Trung tâm KTTN&MT chưa thực hiện xong thủ tục thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo quy định đối với diện tích đất đang sử dụng (gồm 2 khu đất tại TP Vũng Tàu) và 3 khu đất tại huyện Côn Đảo, Châu Đức và Long Điền (đã giao trả cho UBND các huyện quản lý từ tháng 6.2021).

Như vậy, “Trung tâm KTTN&MT chậm thực hiện thủ tục thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo quy định đối với diện tích đã và đang sử dụng trong quá trình hoạt động dịch vụ sự nghiệp. Trong đó, Sở TN&MT chậm thủ tục thuê đất đối với khu đất tạm giao cho Trung tâm KTTN&MT đang sử dụng (tại địa chỉ số 33 Ba Cu, phường 1, TP Vũng Tàu)”, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Trung tâm để xảy ra hàng loạt sai sót về thuế

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt sai sót về thuế tại Trung tâm KTTN&MT. Theo đó, Trung tâm KTTN&MT thực hiện kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp giai đoạn từ năm 2016-2020 theo quy định.

Cụ thể, kê khai thuế TNDN trong năm 2016-2020, hạch toán chi phí trích khấu hao tài sản công đoàn (TSCĐ) không đúng quy định, không có hồ sơ chứng từ theo quy định và xác định giá trị khấu hao trong năm không đúng theo thời gian trích đã đăng ký, TSCĐ đã khấu hao hết giá trị. Do đó giảm chi phí khấu hao TSCĐ từ năm 2016-2020 là hơn 1.632 triệu đồng; xác định số thuế TNDN phải nộp là hơn 326 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có một số khoản chi không đúng đối tượng được hưởng Trung tâm KTTN&MT quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC số tiền hơn 241 triệu đồng; dẫn đến số thuế TNDN phải nộp là hơn 48 triệu đồng. Hạch toán chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế TNDN từ năm 2016-2020, theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, với tổng số tiền hơn 581 triệu đồng. Do đó, xác định số thuế TNDN phải nộp là hơn 116 triệu đồng.

Tiếp đó, một số nội dung chi hạch toán chi phí không đúng quy định Trung tâm hạch toán chi phí năm 2017 và 2020 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, do đó xác định giảm trừ chi phí là hơn 127 triệu đồng và số thuế phải nộp hơn 25 triệu đồng (hơn 127 triệu đồng x 20% thuế suất). Cụ thể:

Năm 2017, chưa thực hiện kê khai thu nhập khác, chi phí khác đối với tài sản thanh lý xe ô tô Toyota Zace, giá trị thanh lý 78 triệu đồng và chi phí thanh lý hơn 8,4 triệu đồng. Năm 2020, nộp thuế TNCN nhưng hạch toán vào chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh (trích nộp thuế TNCN) hơn 58 triệu đồng.

Cũng theo kết luận, Trung tâm KTTN&MT chậm xuất hóa đơn các hợp đồng đã thực hiện, tạm ứng tiền, đã nghiệm thu thanh lý từ các năm gồm 53 hợp đồng, có tổng giá trị hơn 2.956 triệu đồng không đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT- BTC. Ngoài ra, Trung tâm kê khai thiếu thuế TNCN dẫn đến phải truy thu thuế TNCN năm 2017 là hơn 11 triệu đồng.

Chưa kể, Trung tâm còn chưa xử lý dứt điểm các khoản nợ trước năm 2020 gồm: công nợ của cán bộ, viên chức, đơn vị thi công công trình, đến ngày 31/12/2020, còn tồn là hơn 1.462 triệu đồng, đến tháng 10 năm 2022 còn tồn là hơn 1.097 triệu đồng; công nợ của khách hàng đến ngày 31/12/2020, còn tồn là gần 6 tỷ đồng, đến tháng 10 năm 2022 còn tồn là hơn 1.118 triệu đồng.

Để xử lý những vi phạm nêu trên tại Trung tâm KTTN&MT, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 698 triệu đồng nộp vào NSNN do kê khai thiếu số thuế phải nộp theo quy định từ các năm 2016-2020 gồm thuế TNDN là hơn 687 triệu đồng và truy thu thuế TNCN năm 2017 là hơn 11 triệu đồng.

Ngoài ra, đề nghị Giám đốc Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm KTTN&MT và các cá nhân có liên quan; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan tại Sở TN&MT trong việc chậm thủ tục thuê đất đối với khu đất (tại địa chỉ số 33 Ba Cu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu) do Trung tâm đang sử dụng.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra