Bạc Liêu: Thanh tra kiến nghị xử lý kỷ luật 8 tổ chức và 11 cá nhân

Thứ tư, 24/04/2024 09:20
(ThanhtraVietNam) - Đó là những kiến nghị xử lý của các đoàn thanh tra hành chính trong quý I năm 2024 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hình thức trực tuyến

Chuyển 02 vụ việc qua cơ quan điều tra

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, trong quý I/2024, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 17 cuộc thanh tra hành chính tại 30 địa phương, đơn vị, trong đó có 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 07 cuộc thanh tra đột xuất; đến nay đã kết thúc 09 cuộc, ban hành kết luận 06 cuộc.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 545,1 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 436,8 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh 108,3 triệu đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 436,8 triệu đồng/436,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; kiến nghị xử lý kỷ luật 08 tổ chức và 11 cá nhân; chuyển 02 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 76 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 128 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 10 tổ chức, cá nhân vi phạm. Qua đó đã ban hành 07 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 242,8 triệu đồng.

Về công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, trong qúy I/2024, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 24 kết luận, thu hồi nộp ngân sách 236,3 triệu đồng/9.888 triệu đồng phải thực hiện.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ, các cơ quan hành chính đã tiếp 308 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp định kỳ và đột xuất 09 cuộc với 05 lượt công dân; Thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 33 lượt, còn lại các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 270 lượt công dân.

Trong kỳ, thụ lý 29 đơn thuộc thẩm quyền gồm 26 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo. Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 13/29 đơn (12/26 đơn khiếu nại, 1/3 đơn tố cáo), trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 04 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu rà soát và đề xuất hướng xử lý 4/4 vụ việc phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu - Bùi Thanh Nguyên đang đối thoại với công dân có đơn khiếu nại (Ảnh: TTT.BL) 

Tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Từ kết quả đạt được nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị, ngành thanh tra tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đúng tiến độ. Đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Song song với đó, tăng cường thanh tra công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh yêu cầu tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, vấn đề gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Đồng thời, xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Đối với công tác giải quyết đơn, Thanh tra tỉnh yêu cầu, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đồng thời, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra