Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm

Thứ ba, 09/07/2024 16:15
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Ninh Bình kiến nghị Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều vi phạm tại Dự án Nâng cấp kênh cống đền Thượng xã Yên Nhân

Thu hồi trên 200 triệu tại dự án Nhà văn hoá Trung tâm huyện Yên Mô

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 07/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình ( sau đây gọi tắt là Ban) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2022-2023. Qua công tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm tồn tại đã xảy ra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC tại Ban.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ST

Theo Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr ngày 28/6/2024 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình, trong việc công khai tài chính đoàn thanh tra cho biết, Quyết định công khai dự toán, quyết toán năm 2022 của Ban chưa đảm bảo thời gian quy định tại Điều 6, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Biểu công khai kế hoạch vốn đầu tư chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD, Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

Đối với việc xây dựng quy chế, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022, 2023 chưa đưa vào phần viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ áp dụng (Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính).

Tại Điều 7, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 quy định nội dung trích và sử dụng quỹ bổ sung thu nhập “Tối đa không quá 03 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc...” chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 14, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Về việc lập, chấp hành dự toán thu, chi, Kết luận Thanh tra nêu rõ, dự toán đầu năm lập chưa sát với thực tế, chưa sát vào việc thực hiện các dự án được giao quản lý để lập dự toán thu đầu năm, kể cả nguồn phát sinh trong năm, dẫn đến cuối năm đơn vị phải điều chỉnh dự toán.

Bên cạnh đó, một số chứng từ chi thanh toán chưa chặt chẽ, ghi chép chưa đầy đủ nội dung, phiếu đề xuất làm thêm giờ chưa ghi rõ nội dung công việc làm thêm giờ... Năm 2022, Ban đã sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi một số nội dung chưa phù hợp theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 60/2021/NĐ- CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Năm 2022 và 2023, Ban chưa xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 5, Điều 7, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh.

Trong việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, Thanh tra tỉnh chỉ rõ, thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, Quyết định bổ nhiệm lại có trường hợp chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 3, Điều 49, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, trong việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập (TSTN), một số bản kê khai chưa đúng theo mẫu quy định; chưa lập sổ theo dõi theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 37 Luật PCTN năm 2018; việc bàn giao các Bản kê khai TSTN cho cơ quan kiểm soát TSTN năm 2022 chưa đảm bảo thời gian quy định tại khoản 3, Điều 38 Luật PCTN năm 2018.

Đáng chú ý, về báo cáo công tác PCTN, thiếu báo cáo quý II, 06 tháng đầu năm 2022 và báo cáo quý I, quý II năm 2023; thiếu mẫu biểu kèm theo các báo cáo định kỳ quý III, quý IV của 02 năm là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Để xảy ra những tồn tại, vi phạm được nêu trong Kết luận, Thanh tra tỉnh Ninh Bình cũng cho biết trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Giám đốc Ban; trách nhiệm tham mưu thuộc về Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu. Đồng thời, trách nhiệm trực tiếp thuộc những viên chức kê khai TSTN chưa theo mẫu quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra; chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch các hoạt động của Ban; thường xuyên tuyên truyền Luật PCTN để cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về trách nhiệm phòng, ngừa tham nhũng.

Cùng với đó, hàng năm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công; công khai tài chính đầy đủ theo đúng quy định; chấp hành nghiêm túc các quy định về chế độ kế toán.

Thực hiện đầy đủ các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; rà soát, xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, theo định kỳ hàng năm; xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động; hướng dẫn các đối tượng thuộc diện kê khai TSTN theo mẫu theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo PCTN theo quy định.

Đặc biệt, kiến nghị Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại đã được nêu trong kết luận thanh tra./.

B.S

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra