BHXH tỉnh Đắk Nông kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Minh

Thứ năm, 17/11/2022 15:15
(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện, thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn và hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Minh.

Đây là kết quả hoạt động của Đoàn Thanh tra thực hiện Quyết định số 663/QĐ-BHXH ngày 11/10/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); kiểm tra việc thực hiện, thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn và hỗ trợ người lao động từ quỹ BHTN tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Minh (gọi chung là Công ty).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Theo Kết luận, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông nhận định, Công ty đăng ký đúng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Công ty trả lương cơ bản và tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 03 lao động chưa đúng mức lương quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 và Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022. Đồng thời, Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHTN, BHYT còn chậm so với phương thức đã đăng ký, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật BHXH năm 2014 và khoản 01 Điều 11 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông đề nghị Công ty xem xét lại việc trả lương cơ bản cho 03 lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 và điều chỉnh mức tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Hàng tháng, thực hiện nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT theo đúng phương thức đã đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Yêu cầu Công ty thực hiện Kết luận Thanh tra, kiểm tra trước ngày 23/11/2022. Giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra phối hợp Phòng Quản lý thu theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện Kết luận và báo cáo kết quả về Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông trước ngày 29/11/2022./.

H. Đăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra