Bình Thuận: Ban hành 46 quyết định giải quyết khiếu nại

Thứ ba, 23/05/2023 18:04
(Thanh tra) – Trong tháng 4/2023, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành 46 quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 và 6 kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn đang tiếp tục được theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, trong tháng 4/2023 đã tiếp nhận 28 đơn. Trong đó có 15 đơn khiếu nại; 2 đơn tố cáo; 8 đơn phản ánh, kiến nghị và 3 đơn tranh chấp. 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh là 1 đơn khiếu nại. Lũy tiến đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý là 5 đơn (1 đơn tố cáo, 4 đơn khiếu nại), đã giải quyết 3/5 đơn.

Cạnh đó, các kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đang được theo dõi, đôn đốc thực hiện gồm: Kết luận số 2306/KL-UBND ngày 11/6/2018 về nội dung đơn tố cáo đối với ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Sông Lũy huyện Bắc Bình;

Kết luận số 4037/KL-UBND ngày 24/10/2019 về việc kết luận nội dung đơn tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc; Kết luận số 2313/KL-UBND ngày 22/6/2020 giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Hàm Thuận Bắc; Kết luận số 496/KL-UBND ngày 5/2/2021 về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân; Kết luận số 917/KL-UBND ngày 22/3/2021 về kết luận nội dung tố cáo đối với lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; Kết luận số 1505/KL-UBND về kết luận nội dung tố cáo đối với Sở Xây dựng và UBND thành phố Phan Thiết./.

 

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra