Bộ Nội vụ công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 11/01/2023 15:18
(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hà Nam, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra nêu mục đích, nội dung triển khai việc công bố Kết luận thanh tra.

Theo đó, hoạt động thanh tra nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm,… không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng sau buổi công bố Kết luận thanh tra thực hiện việc niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND thành phố theo quy định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 546/KL-TTBNV ngày 30/12/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2022.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TT-HT)

Phát biểu tại buổi công bố, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra; Sở Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong công tác tổ chức, cán bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu ra trong Kết luận thanh tra để tham mưu giúp UBND thành phố khắc phục, hoàn thiện, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra; đồng thời, khẳng định, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

Ông Hồ Kỳ Minh giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện./.

Thanh Tuấn - Hoàng Tráng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra