Bộ Nội vụ công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

Thứ năm, 18/05/2023 09:05
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Trưởng Đoàn, Phó trưởng đoàn và Thư kí Đoàn thanh tra. Đại diện UBND tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các công chức có liên quan.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra về công tác tổ chức, cán bộ, tập trung vào những nội dung được dư luận xã hội quan tâm như tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức… Thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cấp trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét sửa đổi, thay thế cho phù hợp, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển; đồng thời, phát hiện những hạn chế, thiếu sót về công tác tổ chức, cán bộ tại các bộ, ngành, địa phương để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý, khắc phục; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, Chánh thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTBNV ngày 14/02/2023 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

leftcenterrightdel
Bộ Nội vụ thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam 

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thống nhất và tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, ghi nhận các nội dung trong Kết luận thanh tra là đúng thực tế; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra, cùng với đó chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do tỉnh ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Hà Nam thực hiện việc niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Điểm b Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ; lập kế hoạch chi tiết và áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, gửi Thanh tra Bộ Nội vụ 01 bản để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định./.

TT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra