Bộ Nội vụ: Thanh tra công tác bổ nhiệm và tổ chức bộ máy hành chính tại Quảng Trị

Thứ hai, 10/06/2024 18:05
(ThanhtraVietNam) - Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị.

Sáng ngày 10/6/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị.

Buổi công bố do ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra; ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 259/QĐ-TTBNV ngày 27/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị các cơ quan, tổ chức của tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Đồng thời, ông Võ Văn Hưng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra