Cà Mau: Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm

Thứ năm, 17/11/2022 15:15
(ThanhtraVietNam) - Nhờ bám sát kế hoạch, các nội dung trọng tâm theo chương trình công tác đề ra, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong 9 tháng đầu năm 2022 đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt các giải pháp về xử lý sau thanh tra

Về hoạt động thanh tra hành chính, ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 57 cuộc (triển khai trong kỳ 50 cuộc), tăng 12 cuộc so với cùng kỳ năm 2021; theo kế hoạch được phê duyệt 45 cuộc, thanh tra đột xuất 12 cuộc. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung chủ yếu trong lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng,...

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 3.476,81 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2.511,03 triệu đồng; kiến nghị khác 965,78 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 450 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 12 tổ chức, 112 cá nhân...

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành 9.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 10.045 tổ chức, cá nhân (triển khai trong kỳ 8.994 cuộc). Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung về y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn, giao thông...

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 924 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã ban hành 466 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 4.912 triệu đồng (đã thu 4.799 triệu đồng); kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 431 triệu đồng (đã xử lý xong).

Về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp các cấp, các ngành, của đối tượng thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt các giải pháp về xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, công tác thu hồi sai phạm về kinh tế các năm trước chuyển sang đạt kết quả chưa cao. Trong kỳ báo cáo, đã kiểm tra, đôn đốc 48 kết luận thanh tra, số tiền phải thu hồi là 4.488 triệu đồng, số tiền đã thu hồi là 1.432 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân

Ngành thanh tra tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước và lãnh đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thanh tra thường xuyên cập nhật và rà soát, áp dụng văn bản có liên quan phục vụ cho công tác chuyên môn. Tổng số văn bản đã ban hành: 28 văn bản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp, các ngành thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, như: Mở các lớp bồi dưỡng trực tuyến, lồng ghép tại các buổi tiếp công dân, đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát kế hoạch, các nội dung trọng tâm theo chương trình công tác đề ra, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật. Qua thanh tra, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan, địa phương khắc phục, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Qua rà soát, đối chiếu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố đã được duyệt, Thanh tra tỉnh phát hiện có 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp (trong đó có 10 cơ quan hành chính Nhà nước và 09 doanh nghiệp), đã mời các đơn vị có liên quan để xử lý dứt điểm.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định nhằm nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra

Việc đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý thu hồi tài sản vi phạm được quan tâm thực hiện, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tiền xử lý sau thanh tra của các năm trước chuyển sang đạt tỷ lệ chưa cao. Nguyên nhân được xác định là do trong thực tiễn có tình trạng tổ chức, cá nhân sai phạm có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thực hiện nộp số tiền sai phạm, hoặc đã chết; một số đối tượng (công ty, doanh nghiệp) cố tình không thực hiện hoặc đã giải thể, đi khỏi nơi cư trú (không tìm được địa chỉ), nên rất khó khăn trong việc thu hồi tiền, tài sản, dẫn đến việc theo dõi xử lý vi phạm qua thanh tra kéo dài nhiều năm, nhưng không có quy định xử lý cụ thể.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2022; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra diện rộng khi có chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, thẩm định để nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra mở lớp Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại tỉnh Cà Mau.

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra