Cà Mau: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ người dân

Thứ ba, 18/06/2024 16:10
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.​

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã triển khai thanh tra về trách nhiệm thực công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại 3 sở và 2 địa phương gồm: Sở Tài nguyên & Môi trường (TN-MT), Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH-ĐT), UBND TP.Cà Mau và UBND  huyện U Minh.

Còn nhiều hạn chế trong thực hiện công vụ

Theo Kết luận thanh tra, tại Sở TN-MT Cà Mau, qua kiểm tra ngẫu nhiên 121 hồ sơ, tại Sở kiểm tra 44 hồ sơ của 06 lĩnh vực, đoàn thanh tra phát hiện 27 hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết nhưng chậm trả lời. Tại 3 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 03 huyện có 10 trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết nhưng trả lời chậm, 10 hồ sơ trễ hạn (có 05 hồ sơ dư thành phần).
Qua thanh tra tại Sở KH-ĐT, có 64/108 hồ sơ qua kiểm tra thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, những hồ sơ này được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra thực hiện công vụ trên địa bàn tỉnh

Tại Sở GTVT, trong thời kỳ thanh tra, sở này tổ chức kiểm tra 3 phòng chuyên môn, 3 đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót như một số công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; tham mưu văn bản còn sai về thể thức, hình thức…
Đối với UBND TP. Cà Mau, Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 342 hồ sơ giải quyết TTHC tại 8 phòng chuyên môn và 3 xã, phường thì có 32 hồ sơ trễ thời gian. Bên cạnh đó, qua kiểm tra phát hiện hồ sơ giải quyết còn trễ hạn, thành phần hồ sơ chưa đảm bảo theo thủ tục được công bố, không có giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, một số trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết nhưng việc trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung chưa đảm bảo thời gian…
Còn tại huyện U Minh, qua kiểm tra ngẫu nhiên 125 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 220 hồ sơ tại 2 xã Khánh Tiến và Khánh An phát hiện các hồ sơ tại 2 xã này đều không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu...

Cải cách, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu việc chuyển đổi số, chính quyền điện tử, chính quyền số. Nhân rộng mô hình, gương tốt, khen thưởng khích lệ cho cá nhân, tổ chức có thành tích tốt. Điều chỉnh, đơn giản hóa TTHC, tăng cường cho cấp xã để người dân dễ tiếp cận và thuận tiện đi lại, giảm bớt chi phí không đáng có.
Cùng với đó, chỉ đạo Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN-MT xem xét, quy định các thủ tục trung gian trước khi hồ sơ được đưa vào bộ phận một cửa thuộc lĩnh vực đất đai thành TTHC để đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện. Kịp thời công bố, cập nhật công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đúng thời gian theo quy định làm căn cứ để địa phương thực hiện việc công bố, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn cụ thể thời gian (ngày) để thực hiện nghĩa vụ tài chính; thời gian chờ bổ sung hồ sơ, nếu quá thời gian thì cán bộ kết thúc hồ sơ... Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp phải lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan liên quan, nhưng cơ quan được lấy ý kiến chậm trả lời dẫn đến trễ hạn giải quyết hồ sơ cho người dân.
Các Sở TN-MT, GTVT, KH-ĐT, UBND thành phố Cà Mau và UBND huyện U Minh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác giải quyết TTHC; đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn thanh tra chỉ ra, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới...

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra