Cà Mau triển khai 480 cuộc thanh tra, kiểm tra trong Quý I

Thứ sáu, 24/03/2023 08:37
(ThanhtraVietNam) - Trong Quý I năm 2023 toàn ngành Thanh tra Cà Mau nỗ lực phấn đấu, triển khai khẩn trương, có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra, kiểm tra bảo đảm đúng tiến độ Kế hoạch được duyệt.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lặp trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Thanh tra chuyên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở. 

Kết quả thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ việc vi phạm, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, toàn ngành triển khai 480 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 21 cuộc thanh tra hành chính và 459 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kết quả:

Thanh tra hành chính thực hiện 21 cuộc (triển khai trong kỳ 14 cuộc), tăng 03 cuộc so với cùng kỳ năm 2022; số cuộc theo kế hoạch 16, số cuộc đột xuất 05. Ban hành kết luận 07 cuộc; qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 450 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 04 tổ chức, 19 cá nhân.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiến hành 459 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.001 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông; quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước; hoạt động khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ văn hóa...

Trong đó, thường xuyên 408 cuộc, theo kế hoạch 44 cuộc và đột xuất 07 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 372 tổ chức, cá nhân vi phạm: vi phạm về kinh tế 1.050,67 triệu đồng (xử lý thu hồi nộp ngân sách 1.026,69 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 23,98 triệu đồng) và ban hành 165 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các tổ chức, cá nhân vi phạm nộp 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023

Chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2023 được phê duyệt; kịp thời chỉ đạo thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó, Thanh tra tỉnh thưc hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; chú trọng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về nghiệp vụ và công tác đối với các cơ quan thanh tra cấp dưới.

Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức thanh tra. Từng cơ quan thanh tra tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra