Cần sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa các Luật

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Từ kết quả thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung về cơ chế chính sách, trong đó có rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công.

Hàng loạt vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng công trình

Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nhiều dự toán gói thầu tăng sai

Tại Dự án xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh TP.Kon Tum, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Gói thầu số 08 sai định mức và sai cự ly vận chuyển vật liệu, dẫn đến giá trị hợp đồng xây lắp gói thầu này tăng sai tương ứng trên 1,5 tỷ đồng.

Tương tự, Bộ cũng phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các Gói thầu số 07, số 08 thuộc Dự án tuyến tránh TP.Kon Tum sai về cự ly vận chuyển vật liệu, tăng 01 km, làm tăng giá trị dự toán 2 gói thầu tổng cộng trên 2,3 tỷ đồng.

Như vậy, việc phê duyệt này vi phạm quy định tại Mục 2.4 Khoản 2 Phụ lục số 4 Thông tư số 06/2016/TTBXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Đến thời điểm thanh tra, nhà thầu chưa thanh toán các giá trị này; theo báo cáo, Sở GTVT Kon Tum đã khắc phục, giảm giá trị dự toán, giá trị hợp đồng xây lắp.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao vốn cho Dự án vượt nhu cầu dẫn đến tồn đọng vốn đến thời điểm thanh tra là trên 926,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư thu hồi tạm ứng của nhà thầu không đầy đủ theo từng đợt thanh toán, sai quy định tại điểm đ Khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ và Khoản 8.2b Điều 8 của hợp đồng đã ký với nhà thầu. Chủ đầu tư tạm ứng cho các nhà thầu cao hơn mức tối thiểu số tiền trên 426,7 tỷ đồng nhưng không xác định các khối lượng nhà thầu không được điều chỉnh giá tương ứng khi thanh toán, sai quy định tại điểm d Khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Giai đoạn II, Bộ GTVT đã phê duyệt trong dự toán Gói thầu số 58 tăng sai đối với các phần việc đổ bê tông bịt đáy trên cạn mố, trụ tổng. Nhà thầu không thi công một số thành phần công việc theo hợp đồng, như: Sửa chữa cầu cũ Gói thầu số 47; không thi công tại Gói thầu số 57 các hạng mục đảm bảo giao thông, báo hiệu đường sông, trạm điện 75KV tại cầu Rạch Bàu nhỏ, tại cầu Xóm Mũi; tổng cộng là trên 2 tỷ đồng.  

Bộ GTVT phê duyệt dự toán Gói thầu XL.01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội tăng sai đối với các phần việc: Bê tông đập bỏ đầu cọc, đắp đất K98 và sản xuất bê tông bằng trạm trộn; Ban Quản lý dự án 6 chấp thuận cho các nhà thầu tạm ứng không đảm bảo thủ tục, sai quy định tại Điều 8 Hợp đồng số 02/2019/HĐXL ngày 04/01/2019 giữa Ban Quản lý dự án 6 và nhà thầu.

Dự án đầu tư mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, hạng mục cọc khoan nhồi cầu Mỹ Quý, tại Gói thầu XL01, Bộ GTVT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với biện pháp thi công dưới nước không phù hợp thực tế (nhà thầu đã triển khai thi công trên cạn) làm tăng dự toán chi phí 700 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Tuyến đường tránh TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI. (Ảnh internet)

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý về kinh tế. Cụ thể, đối với khoản tạm ứng sai theo hợp đồng và mức tạm ứng trên mức tối thiểu trên 426,7 tỷ đồng tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ với Quốc lộ 1A, Chủ đầu tư và các nhà thầu phải xác định rõ khối lượng thực hiện hợp đồng tương ứng để không được điều chỉnh giá đối với khối lượng này trong quá trình thanh toán, quyết toán.

Giảm trừ thanh toán hợp đồng tổng số tiền trên 8,1 tỷ đồng tương ứng giá trị các phần việc nhà thầu thực hiện không đúng theo hợp đồng được nêu tại kết luận thanh tra; giảm giá trị dự toán số tiền trên 3,8 tỷ đồng thời giảm giá trị hợp đồng thầu xây lắp trên 3,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm việc đề xuất danh mục dự án đầu tư và giao vốn cho các dự án không đúng quy định.

“Bộ GTVT rà soát, xem xét để xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm được phát hiện, xác định tại kết luận thanh tra, trong đó có trách nhiệm phê duyệt chỉ định thầu đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1 giai đoạn II và Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, thuộc tỉnh Cà Mau giai đoạn II”, Thông báo Kết luận thanh tra nêu rõ.

Mặt khác, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tương ứng; các ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT sớm chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm tại các Dự án đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình, Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Giao thông tỉnh Ninh Bình sớm chấn chỉnh, khắc phục và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ, tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn II); Sở GTVT Kon Tum, Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Giao thông tỉnh Kon Tum sớm chấn chỉnh, khắc phục và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh TP.Kon Tum và Dự án tuyến tránh TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, về cơ chế chính sách, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công trong đó có nội dung liên quan đến quy định về hồ sơ thầu, đảm bảo áp dụng thuận lợi, đúng quy định. Bộ GTVT xây dựng, ban hành định mức thi công đóng cọc cừ tràm bằng máy phù hợp với điều kiện thi công cơ giới hiện nay, đảm bảo áp dụng thuận lợi, đúng quy định và kinh tế.

Ngày 17/11/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7746/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với Kết luận thanh tra, trong đó có nội dung:

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 1850/ KL-TTCP ngày 14/10/2022 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; báo cáo kết quả thực hiện đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I, năm 2023.

 

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra