Hưng Yên:

Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng dự án tại trường THPT Nam Phù Cừ

Thứ ba, 19/09/2023 10:34
(ThanhtraVietNam) - Tại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 17/7/2023, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường THPT Nam Phù Cừ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Kết luận thanh tra cho biết, chủ đầu tư đã phê duyệt đơn vị tư vấn khảo sát địa chất là Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Minh Anh tại Quyết định số 186/QĐ-THPT ngày 25/9/2021. Đơn vị tư vấn khảo sát lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, phương án kỹ thuật khảo sát địa chất, tiến hành khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất đảm bảo trình tự theo quy định. Mặc dù vậy, căn cứ theo hồ sơ Chủ đầu tư cung cấp, Đoàn thanh tra nhận thấy công tác quản lý khảo sát xây dựng còn chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; thiếu các tài liệu thể hiện việc kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng. Thiếu các hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

leftcenterrightdel
 Trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên. Ảnh: FB của trường

Về công tác quản lý thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường THPT Nam Phù Cừ được Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Thuận Lộc lập. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, hồ sơ còn một số thiếu sót, chưa thống nhất hoặc chưa đầy đủ các thông số kỹ thuật trong bản vẽ. Kiểm tra dự toán cho thấy đơn vị tư vấn thiết kế tính toán khối lượng một số hạng mục công việc xây dựng chưa phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công làm tăng khối lượng xây lắp tương ứng với số tiền là hơn 55,5 triệu đồng.

Trong công tác quản lý thi công xây dựng, Kết luận thanh tra nêu rõ, chủ đầu tư chưa thông báo kịp thời về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư và đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu liên quan; kiểm tra việc huy động và bố trí nguồn nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình theo khoản 5 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Tư vấn giám sát thi công xây dựng cung cấp chưa đầy đủ các văn bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công; kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu; chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của nhà thầu thi công theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công xây dựng chưa có hồ sơ thể hiện rõ việc lập hệ thống quản lý thi công xây dựng công trình theo Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; chưa nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ, hồ sơ thi công; chỉ có Quyết định số 31/QĐ-CT ngày 30/9/2022 về việc thành lập ban chỉ huy thi công công trình có nêu tên, chức vụ, nhiệm vụ của ban chỉ huy thi công công trình nhưng không nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Hồ sơ kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình có lập Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế nhưng chưa được Chủ đầu tư phê duyệt; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng chưa lập cụ thể, rõ ràng. Một số vật liệu đầu vào để phục vụ thi công còn thiếu các chứng chỉ xuất xưởng chứng nhận chất lượng sản phẩm: Cát, đá, sỏi, dây điện, vật tư nước, vật tư PCCC. Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không ghi rõ đối tượng, hạng mục nghiệm thu.

Ngoài ra, bản vẽ hoàn công nhà thầu thi công xây dựng lập có mẫu dấu bản vẽ hoàn công chưa thể hiện thời gian lập, ký; chưa ghi rõ họ tên: Người lập, chỉ huy trưởng công trình và tư vấn giám sát trưởng. Một số công việc nghiệm thu còn thiếu biên bản lấy mẫu thí nghiệm vữa xây, đầm chặt; biên bản lấy mẫu thí nghiệm không ghi rõ vị trí thi công. Công tác an toàn lao động chưa có sổ cấp phát trang bị bảo hộ lao động, sổ nhật ký, hồ sơ công nhân được tập huấn về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nhìn chung, công tác thiết kế xây dựng của dự án đầu tư xây dựng đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt phù hợp với các quy định hiện hành nhưng vẫn còn một sổ tồn tại mà trách nhiệm chính thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra. Đối với công tác quản lý thi công xây dựng, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các đơn vị khác có liên quan đã quan tâm thực hiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 86/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn có những thiếu sót thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý chất lượng công trình tại trường THPT Nam Phù Cừ, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm do để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại đã phát hiện; chủ trì phối với các đơn vị có liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình theo quy định.

Rà soát, thực hiện giảm trừ giá trị xây lắp khi thanh, quyết toán công trình xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường THPT Nam Phù Cừ với số tiền hơn 55,5 triệu đồng. Tổ chức xác định lại các chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác có liên quan khi giảm trừ chi phí xây dựng tương ứng theo đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách.

Nhà thầu thi công xây dựng phải khắc phục những nội dung còn thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình, tiến độ thi công, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tiếp tục tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng đảm bảo quy định.

Các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do để xảy ra các tồn tại, thiếu sót; phối hợp với chủ đầu tư khắc phục những thiếu sót còn tồn tại. Nâng cao trách nhiệm giám sát trong thi công xây dựng; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc, phát sinh, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động tại hiện trường công trình, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong thi công. Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra