Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại Đồng Nai

Thứ ba, 20/02/2024 16:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Thông báo Kết luận Thanh tra số 804/TB-BTNMT về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 25/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh này chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Vi phạm quy định pháp luật trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Theo Thông báo Kết luận Thanh tra số 804, UBND tỉnh Đồng Nai đã chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường kịp thời và đúng thẩm quyền; tạo hành lang pháp lý trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đo đạc và bản đồ của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND: Thành phố Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành bộc lộ nhiều khuyết điểm, tồn tại, vi phạm quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cụ thể: Về quản lý đất đai, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu đất nông nghiệp để tách thửa đất (tại thời điểm năm 2014 và 2016) khi pháp luật đất đai chưa giao cho UBND cấp tỉnh quy định; quy định không bồi thường mà chỉ hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có các hành vi vi phạm là không đúng quy định của pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch để thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định của pháp luật đất đai; xác định tên người sử dụng đất khi thu hồi đất chưa đúng với thực tế sử dụng; nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất với quy hoạch đô thị.

UBND: Thành phố Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành trong chỉ đạo thực hiện việc tách, hợp thửa đất còn nhiều tồn tại. UBND huyện Nhơn Trạch cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, có một số hồ sơ còn thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất ở.

Về khoáng sản, UBND tỉnh Đồng Nai cho phép: Công ty TNHH Một thành viên Đồng Tân, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chưa đúng với quy định về điều kiện được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh Đồng Nai chậm phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 1275/GP-UBND ngày 27/5/2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa từ năm 2014 đến tháng 6/2016 chưa đúng quy định của pháp luật; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 1873/GP-UBND ngày 27/6/2016 của Công ty Trường Trường Phát JP (các năm 2014, 2015 và 06 tháng đầu năm 2016) không đúng đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Về bảo vệ môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức thay vì họp hội đồng, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ còn để xảy ra tình trạng Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất còn thiếu chữ ký và tên chủ sử dụng đất liền kề, Sổ Mục kê đất đai có nhiều thửa đất còn thiếu tên chủ sử dụng đất; việc lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ bị phân tán nhiều địa điểm khác nhau.

Tồn tại trong việc chấp hành pháp luật đất đai

Đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra, Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện một số tồn tại trong việc chấp hành pháp luật đất đai như: Ký hợp đồng chuyển nhượng dự án không thể hiện rõ giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án; tiến độ thực hiện xây dựng các công trình chậm quá 24 tháng so với tiến độ đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quá 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, không đưa đất vào sử dụng; Tổ chức khai thác khoáng sản chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về khoáng sản, tiền thuê đất theo quy định; Người sử dụng đất tự ý chuyển diện tích đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Trên cơ sở kết luận về những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường nói trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đưa công tác này vào nền nếp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại, vi phạm; trên cơ sở đó có hình thức xử lý và khắc phục hậu quả phù hợp.

Đối với UBND cấp huyện, cần chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục tách hợp thửa đất, việc hiến đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích do hộ gia đình, cá nhân hiến đất theo đúng quy định của pháp luật; Xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã được thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức được thanh tra, cần khắc phục ngay các vi phạm đã được thanh tra phát hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra