Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM:

Chấn chỉnh công tác quản lý việc nhận tài trợ, viện trợ, công tác quản lý tiền mặt tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Thứ tư, 22/11/2023 11:37
(ThanhtraVietNam) - Đó là kiến nghị của Thanh tra TP Hồ Chí Minh tại thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo.

Nhiều sai sót liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản công

Theo thông báo kế luận thanh tra thể hiện, từ năm 2021 – 2022 Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh còn một số hạn chế, thiếu sót, như: Việc theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp việc công khai tài chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc chưa được thường xuyên. Việc này dẫn đến còn nhiều đơn vị chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ công khai tài chính đúng theo quy định.

Hơn nữa, trong thời gian này, Sở GD&ĐT không giao dự toán trên cơ sở phương án thu chi ngân sách theo quy định của Chính phủ mà thực hiện phân bổ theo số học sinh bình quân đối với khối giáo dục phổ thông.

Dự toán quỹ tiền lương tại văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện giảm chi dự toán đối với lượng biên chế giảm do tinh giản biên chế và nghỉ việc của các đơn vị (số lượng 213 người) là chưa phù hợp theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên năm 2021, 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu học phí tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa giảm thêm tối thiểu 5% - 10% so với dự toán năm 2020, 2021 khoản chi hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu học phí tăng theo lộ trình tăng giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, chưa đảm bảo quy định.

Đơn vị ban hành công văn hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc trong năm học 2020 - 2021 là chưa phù hợp thẩm quyền.

Đối với khoản thu hộ, chi hộ, các đơn vị chưa đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi (vẫn còn tồn số dư bên nợ, không tất toán cho từng năm học mà tiếp tục thu qua các năm). Ngoài ra, việc công khai kế hoạch, tình hình quản lý thu, chi đối với các khoản thu thỏa thuận, thu hộ vẫn chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định. Sở GD&ĐT chưa hướng dẫn xử lý đối với khoản thu hộ, chi hộ gần 591 triệu đồng từ hoạt động của trung tâm văn hóa ngoài giờ để dạy thêm cho học sinh tại Trường THPT Củ Chi.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra nêu trên (Ảnh: PV) 

Một số đơn vị trực thuộc sở vẫn còn thực hiện các khoản thu qua hình thức tiền mặt, chưa triển khai thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, là chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP và Quyết định 241/QĐ-TTg của Chính phủ.

Sở GD&ĐT chưa cập nhật kịp thời số liệu phát sinh trong việc theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp tình hình tiếp nhận tài trợ, viện trợ tại các đơn vị trực thuộc.

Qua thực tế 5/7 đơn vị được kiểm tra ngẫu nhiên thực hiện chưa đầy đủ, đúng theo quy định, vẫn còn một số trường nhận ủy quyền từ ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, quản lý, sử dụng quỹ phụ huynh học sinh.

Việc lập dự toán, quản lý thiết bị phục vụ các kỳ thi, đơn giá thuê máy hủy giấy công nghiệp siêu tốc và máy in laser trắng đen tốc độ cao in 2 mặt, ethernet bằng 47,3% - 48% so với đơn giá mua, thời giá thuê 2 tháng gần bằng với giá tiền mua máy mới, cho thấy việc thuê máy cần phải xem xét cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả.

Số lượng thuê tăng 1,3 lần đến 2 lần so với dự toán số lượng mua cho thấy việc lập dự toán số lượng mua ban đầu phục vụ kỳ thi là chưa sát với thực tế…

Việc thực hiện xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà, đất, Sở GD&ĐT không có ý kiến bằng văn bản thể hiện chính kiến đối với các đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc là thực hiện chưa đúng chỉ đạo UBND TP.

Trong thời gian chờ phê duyệt đề án sử dụng tài sản công, 7 trường được kiểm tra trong năm 2021, 2022 có thực hiện việc ký kết các hợp đồng, phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê, liên kết chưa thông qua đấu thầu, đấu giá hoặc có thông qua đấu giá nhưng hết thời gian năm học không tổ chức đấu giá lại mà tiếp tục gia hạn hợp đồng, gồm: Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Định; Trường THPT Phú Nhuận; Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Trường THPT Củ Chi.

Cho thuê, liên kết để thực hiện các hoạt động dịch vụ đặt máy ATM tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; tiệm trà bánh, photocopy, cho thuê phòng học và phòng vi tính tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền... là thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND TP.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan đến nội dung kết luận thanh tra đã chỉ ra

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo sở, các phòng ban, hiệu trưởng các đơn vị được kiểm tra và các tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung kết luận thanh tra theo thẩm quyền quản lý, đề ra hướng khắc phục, chấn chỉnh đối với những thiếu sót, vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp về công khai, minh bạch tài chính; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, các nguồn thu học phí, thu sự nghiệp và thu khác; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện nộp tiền thu học phí vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Xây dựng phương án, tiêu chí phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động các đơn vị; thực hiện thẩm tra, quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc.

Khẩn trương tham mưu ban hành khung mức thu đối với các thỏa thuận cho các đơn vị, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành đào tạo các dịch vụ giáo dục đào tạo do Nhà nước tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo chức năng chuyên môn.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chỉ đạo hiệu trưởng các trường khắc phục các thiếu sót, vi phạm qua kiểm tra, rút kinh nghiệm chấn chỉnh các đơn vị chưa kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý việc nhận tài trợ, viện trợ, công tác quản lý tiền mặt, chấp hành chế độ báo cáo tại các đơn vị trực thuộc theo quy định. Thực hiện các thủ tục nộp ngân sách đối với các khoản thu hộ, chi hộ gần 591 triệu đồng tại Trường THPT Củ Chi theo quy định.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra