Chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Thứ năm, 07/12/2023 16:35
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đối với Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhằm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Mới đây, tại Văn bản số 4192/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nêu trên chỉ đạo, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg, Công điện số 968/CĐ-TTg và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 1272/UBND-KTTH; số 3676/UBND-TTHCC.

Thường xuyên chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. (Minh Nguyệt) 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Hằng năm trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Thanh tra các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra hằng năm theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra