Chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ năm, 11/07/2024 09:51
(ThanhtraVietNam) - Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2024 được ngành Thanh tra triển khai theo chương trình kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chất lượng và tiến độ các cuộc thanh tra được nâng cao, đẩy nhanh, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất.

Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Một số lưu ý khi áp dụng quy định trong việc ban hành quyết định thanh tra

Ngành Thanh tra triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai hiệu quả công tác thanh tra

Toàn ngành Thanh tra tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

Cụ thể, tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất.

Toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 37,5% số cuộc thanh tra, kiểm tra so với cùng kỳ năm 2022). Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 92.783,1 tỷ đồng, 292,5 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 59.431,6 tỷ đồng  và 24,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 33.351,5 tỷ đồng, 252,5 ha đất; ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra tiếp tục thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động thanh tra; quan tâm nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật và có tính khả thi cao.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.688 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 1.704 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 46,2% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Qua đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, các cơ quan chức năng đã thu hồi 760,8 tỷ đồng, 18 ha đất; xử lý hành chính 852 tổ chức, 3.326 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 327 vụ, 70 đối tượng; khởi tố 09 vụ, 14 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 101 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu, giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” và xây dựng kế hoạch của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai kết luận của Bộ Chính trị về nội dung này.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước. Riêng Thanh tra Chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra tại một số bộ, địa phương; thành lập Tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh kết quả công tác thanh tra đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Có thể khẳng định, công tác thanh tra trong 6 tháng đầu năm của Ngành đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có nhiều tiến bộ; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra chậm triển khai hoặc chậm ban hành kết luận so với kế hoạch và yêu cầu, trong đó có thanh tra chuyên đề về công vụ; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua đôn đốc, xử lý sau thanh tra còn chưa cao.

Thanh tra Chính phủ nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mặc dù đã được nâng lên nhưng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ, theo đúng tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”, 6 tháng cuối năm 2024, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 5/7/2024, tại Hà Nội. (Ảnh - Minh Nguyệt).

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước; thanh tra chuyên đề quy hoạch, quy hoạch xây dựng; tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra