Sóc Trăng:

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quy hoạch

Chủ nhật, 07/04/2024 19:44
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ chính sách, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Ngã Năm.

Sử dụng không đúng quy định nguồn ngân sách hơn 16 tỷ đồng tại thành phố Sóc Trăng

Rút kinh nghiệm sâu sắc đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Đề

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra từ 01/01/2015 đến 31/12/2022, UBND thị xã Ngã Năm và các đơn vị có liên quan thực hiện lập, phê duyệt 16 đồ án quy hoạch xây dựng.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành 6 đồ án quy hoạch xây dựng, qua thanh tra phát hiện một số tồn tại hạn chế.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, trình tự thủ tục chưa bảo đảm quy định, việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu lập đồ án quy hoạch khi không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định Luật Đấu thầu.

Về lập nhiệm vụ quy hoạch chưa đảm bảo về trình tự thủ tục theo quy định như, lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chưa nêu rõ cơ sở lựa chọn vị trí, quy mô của khu vực lập quy hoạch. Dự báo quy mô dân số không thuyết minh cơ sở tính toán. Việc lập nhiệm vụ quy hoạch nội dung chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thiếu dự báo về dân số, đất đai, quy mô xây dựng, yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tiến độ trách nhiệm thực hiện đồ án chưa ghi đầy đủ.

Bên cạnh đó, không thuyết minh bố trí chỉ tiêu diện tích đất bãi đỗ xe; quy định về tầng cao xây dựng tối đa của nhà ở chưa thuyết minh chi tiết về cơ sở pháp lý áp dụng quy định tầng cao, số tầng. Chỉ tiêu cấp nước nhiệm vụ quy hoạch quy định cao hơn so với quy chuẩn của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không đúng quy định. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu không nêu cụ thể các nội dung lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch.

Không có văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Không nêu nội dung yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu trong nhiệm vụ quy hoạch.

leftcenterrightdel
Khu hành chính của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: TTT.TXNN, ST) 

Ngoài ra, đối với Đồ án quy hoạch đường D1- Cầu Đỏ thủ tục lập nhiệm vụ  quy hoạch chưa đảm bảo quy định như: Tên gọi đồ án chưa phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; Phạm vi ranh giới lập quy hoạch chưa thuyết minh cụ thể cơ sở lựa chọn ranh giới quy hoạch chi tiết về một phía (không quy hoạch chi tiết hai bên đường). Chỉ tiêu sử dụng đất công trình công cộng không phù hợp quy chuẩn của Bộ Xây dựng.

Việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán, kết quả thẩm định chưa đảm bảo nội dung thẩm định theo quy định, do đơn vị thẩm định không phát hiện việc lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đối với các nội dung hạn chế nêu trên, dẫn đến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch một số tiêu chí chưa đảm bảo quy định.

Về khảo sát địa hình, báo cáo khảo sát địa hình có nội dung thuyết minh về phương án, phương pháp thực hiện nhưng không có số liệu cụ thể về kết quả thực hiện. Công tác cắm mốc trong chi phí khảo sát địa hình, nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng so với công việc thực tế thực hiện, Đoàn thanh tra làm việc với các đơn vị có liên quan xác định số tiền thanh toán chưa đúng quy định với số tiền  28.599.267 đồng.

Về lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch kết luận thanh tra cũng nêu rõ là chưa đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định như, về lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chưa nêu rõ cơ sở lựa chọn vị trí, quy mô của khu vực lập quy hoạch chi tiết, chưa xác định rõ vai trò tuyến đường quy hoạch; quy mô dân số chưa thuyết minh rõ cơ sở tính toán và luận chứng lựa chọn quy mô dân số cho khu vực quy hoạch…

Khối lượng san nền, áp dụng diện tích để tính khối lượng lớn hơn diện tích quy hoạch. Theo quy định về trách nhiệm lập quy hoạch nông thôn do UBND xã làm chủ đầu tư và lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, tuy nhiên Quy hoạch chung xã nông thôn mới Vĩnh Quới, xã Mỹ Quới do phòng Quản lý Đô thị tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch là không đúng quy định.

Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn cũng như kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Về tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, UBND thị xã Ngã Năm không ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo quy định Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; chưa lập kế hoạch cắm mốc giới theo quy định của Bộ Xây dựng.

Từ những sai sót nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị chấn chỉnh công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tư vấn quy hoạch; đảm bảo nhà thầu tư vấn lập quy hoạch được lựa chọn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện đó án quy hoạch. Bên cạnh đó, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đúng quy định; ra soát kỹ các khối lượng trước ký kết hợp đồng cũng như trước khi nghiệm thu thanh toán.

Ngoài ra, nộp số tiền 28.599.267 đồng do nghiệm thu, thanh toán chưa đúng quy định đối với công tác cắm mốc, khảo sát địa hình vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Chánh Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Kim Thái Phong, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm và ông Nguyễn Văn Thư, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các ông, bà: Lê Tuấn Nhớ - Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Đặng Thanh Hải – nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị nay là Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Nguyễn Minh Vương – Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị (nay là Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình thị xã), Nguyễn Hoàng Nhi – Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Nguyễn Cẩm Như – Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra