Thừa Thiên Huế:

Chú trọng tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng

Thứ năm, 17/11/2022 13:37
(ThanhtraVietNam) - Theo thông tin của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2022 đến nay Thanh tra tỉnh thực hiện 04 chuyên đề thanh tra về quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp; về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa; chuyên đề thanh tra các gói thầu liên quan đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý điều hành...

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra trực tiếp tại các địa phương: thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; đồng thời giao Thanh tra cấp huyện tiến hành thanh tra tại các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện chuyên đề thanh tra gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong thời gian thanh tra. Đến nay, Thanh tra tỉnh đã ban hành 05 kết luận thanh tra tại 05 địa bàn. Với nội dung vi phạm phát hiện qua thanh tra như: quản lý đất không chặt chẽ để đất bị lấn chiếm trong thời gian dài; sai phạm trong việc cấp Giấy CNQSDĐ (không đúng đối tượng sử dụng đất; không đúng diện tích thực tế; không đúng vị trí trên thực địa; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất không đúng; không đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định;...); sai phạm trong việc cho mượn đất, giao đất (không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục), chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất không được quy hoạch là đất ở, không có trong Kế hoạch sử dụng đất hằng năm,...); sai phạm trong việc thống kê, kiểm kê đất đai, trong việc lưu trữ hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ;...

Thực hiện Hướng dẫn số 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, trong đó: Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra tại sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện thành lập 09 Đoàn thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Kết luận Thanh tra 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: thời gian triển khai nhiệm vụ ngắn; cuộc thanh tra tiến hành trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh; việc xác minh, đối chiếu hồ sơ tại các doanh nghiệp trúng thầu ở ngoài địa phương là không thực hiện được,... nhưng Thanh tra tỉnh và các địa phương đã khắc phục khó khăn để hoàn tất chuyên đề thanh tra. Qua thanh tra, đã chỉ ra những điểm tích cực như việc mua sắm đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu về trang thiết bị, vật tư y tế, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,...tuy nhiên, vẫn còn những thiếu sót, sai phạm trong quá trình tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, hàng hóa phòng chống dịch như: việc xây dựng một số giá gói thầu chưa bảo đảm cơ sở pháp lý dẫn đến một số trường hợp mua sắm với giá cao hơn giá thị trường tại cùng thời điểm; một số mặt hàng dự thầu chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách đóng hộp vẫn được phê duyệt kết quả trúng thầu; ký ban hành quyết định phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền; mua sắm hàng hóa không có trong danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu thanh toán không đúng số lượng bàn giao... Việc tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng hóa hỗ trợ, ủng hộ còn có thiếu sót, chưa chặt chẽ trong thủ tục giao nhận, theo dõi, lưu trữ tài liệu tiếp nhận, phân bổ... Các thiếu sót, sai phạm trên ngoài nguyên nhân chủ quan còn do nhiều nguyên nhân khách quan của công tác phòng, chống dịch bệnh.

Qua thanh tra, đã yêu cầu các đơn vị chấm dứt thiếu sót, sai phạm và tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Liên quan đến gói thầu mua sắm vật tư y tế hỗ trợ Lào phòng, chống dịch COVID -19 năm 2021 có nhiều sai phạm trong công tác lập thủ tục mua sắm, xác định giá gói thầu quá cao so với thực tế, phát sinh hạng mục không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do nhiều nguyên nhân nên Đoàn thanh tra không có cơ sở để làm rõ, Chánh Thanh tra tỉnh đã chuyển nội dung này sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh cũng thực hiện Chuyên đề thanh tra diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và hiện đang xây dựng Kết luận thanh tra. Cùng với đó là chuyên đề thanh tra các gói thầu liên quan đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo Đề án 1436 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 và hiện đang hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian qua hoạt động thanh tra hành chính đã triển khai theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục. Đặc biệt đã chú trọng tập trung nhân lực để thực hiện các chuyên đề thanh tra diện rộng trong năm, trong đó có chuyên đề thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý điều hành; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiến nghị UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

Huy Trần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra