Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

Thứ tư, 22/02/2023 16:50
(ThanhtraVietNam) - Ngày 20/02, tại UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố Quyết định.

Tham dự buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết về hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Khương cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nam chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 64/QĐ-TTBNV ngày 14/02/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.

Ông Trần Ngọc Huy cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử công chức làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, ông Trương Công Khải, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thay mặt UBND tỉnh  tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

Ông Nguyễn Đức Vượng giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra./.

Thanh Tuấn - Tiến Đức
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra