Công bố Quyết định Thanh tra việc tái cơ cấu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bộ GTVT

Thứ bảy, 23/07/2022 09:17
(ThanhtraVietNam) – Ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định 247/QĐ–TTCP thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định.
leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra việc tái cơ cấu, chuyển  đổi mục đích sử dụng đất tại Bộ GTVT

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Đinh Đăng Lập, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn cùng 2 Phó trưởng đoàn là ông Trần Quang Trung và ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

Nội dung thanh tra về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ GTVT. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung của Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của pháp luật có liên quan.

Vụ trưởng Vụ I giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quy định hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra. Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định.

Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định 279/QĐ-TTCP về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 247/QĐ-TTCP ngày 12/7/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thanh tra viên cao cấp, Phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng. Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 30, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và Kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Thời hạn giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.
H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra