Công tác thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bám sát kế hoạch đề ra

Thứ sáu, 23/09/2022 08:03
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau bám sát kế hoạch, các nội dung trọng tâm theo chương trình công tác đề ra, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Qua thanh tra, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Qua 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh triển khai 57 cuộc thanh tra hành chính (triển khai trong kỳ 50 cuộc), tăng 12 cuộc so với cùng kỳ năm 2021; theo kế hoạch được phê duyệt 45 cuộc, thanh tra đột xuất 12 cuộc. Kết quả, ban hành kết luận 38 cuộc; qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 3.476,81 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2.511,03 triệu đồng; kiến nghị khác 965,78 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 450m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 12 tổ chức, 112 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ 01 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 04 cuộc, ban hành kết luận 3 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý 01 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành tiến hành 9.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đối với 10.045 tổ chức, cá nhân (triển khai trong kỳ 8.994 cuộc). Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung về y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn, giao thông… Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 924 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 466 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 4.912 triệu đồng (đã thu 4.799 triệu đồng); kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 431 triệu đồng (đã xử lý xong).

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp các cấp, các ngành, của đối tượng thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt các giải pháp về xử lý sau thanh tra. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc 48 kết luận thanh tra, số tiền phải thu hồi 4.488 triệu đồng, số tiền đã thu hồi 1.432 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đôn đốc công tác thu hồi sai phạm về kinh tế các năm trước chuyển sang đạt kết quả chưa cao.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan, địa phương khắc phục, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Qua rà soát, đối chiếu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố đã được duyệt, Thanh tra tỉnh phát hiện có 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp (trong đó có 10 cơ quan hành chính Nhà nước và 09 doanh nghiệp), đã mời các đơn vị có liên quan để xử lý dứt điểm.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2022; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra diện rộng khi có chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định để nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra mở lớp Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại tỉnh Cà Mau./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra