Nam Định:

Công ty Cổ phần dược phẩm Trường Thọ xây dựng công trình trái phép trên đất mượn

Thứ sáu, 12/05/2023 17:18
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những sai phạm đã được thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Nam Định chỉ ra tại Thông báo Kết luận thanh tra số 1602/TB-STNMT ngày 8/5/2023 về thanh tra việc chấp hành pháp luật Đất đai, Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước của Công ty Cổ phần dược phẩm Trường Thọ tại Khu công nghiệp Hoà Xá, thành phố Nam Định.

Theo Thông báo Kết luận thanh tra (KLTT), Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ (Công ty Trường Thọ) chưa thực hiện việc đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm d khoản 4 điều 95 Luật Đất đai năm 2013. Trên 1.600  m2 đất thuộc quy hoạch đất cây xanh, mặt nước mà Công ty đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (BQLCKCN) đồng ý cho mượn từ năm 2012, Công ty đã xây dựng 5 công trình dựng cột lợp tôn và để một số thiết bị phục vụ sản xuất không đúng như cam kết tại văn bản xin mượn đất. BQLCKCN tỉnh và đơn vị trực thuộc BQLDAKCN tỉnh đã yêu cầu Công ty tháo dỡ các hạng mục công trình đã xây dựng ngoài khu đất được thuê và hoàn trả mặt bằng cho KCN. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty chưa thực hiện nên các công trình xây dựng vẫn chưa được tháo dỡ.

Bên cạnh đó, tại thời điểm tháng 3/2022, Công ty Trường Thọ không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải tập trung của KCN Hòa Xá theo thỏa thuận đấu nối xả thải tại Hợp đồng số 03/HĐDV-XLNT năm 2013 với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN (trước đây là Công ty phát triển hạ tầng KCN Hòa Xá) nên kết quả phân tích nước thải sau xử lý lấy mẫu ngày 31/3/2022 có 04/16 thông số vượt cột B QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cụ thể: COD vượt 1,06 lần, BOD5 vượt 1,4 lần, Tổng Coliform vượt 1,36 lần, sunfua vượt 1,04 lần).

Tuy nhiên, ngày 27/4/2022, Công ty đã lấy mẫu nước thải sau xử lý để thực hiện quan trắc lại 04 thông số trên, kết quả tại phiếu kết quả phân tích ngày 09/5/2022 đã đạt quy chuẩn cho phép. Hành vi trên của Công ty đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

leftcenterrightdel
Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ tại KCN Hòa Xá - Nam Định. Ảnh: internet 

Để xảy ra những sai phạm như vậy trách nhiệm thuộc về BQLCKCN tỉnh Nam Định và Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN, việc đồng ý cho Công ty Trường Thọ mượn khoảng 1.600 m2 đất thuộc quy hoạch đất cây xanh, mặt nước của KCN Hoà Xá là không đúng với quy định của Luật Đất đai.

BQLCKCN tỉnh, Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng 1.600  m2 đất đã cho Công ty Trường Thọ mượn, để cho Công ty xây dựng các công trình không đúng với nội dung đã cam kết. Mặc dù đã có các văn bản yêu cầu Công ty Trường Thọ thu hồi toàn bộ tài sản trên phần đất Công ty đã mượn của BQLCKCN tỉnh như đã cam kết, nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để dẫn đến việc các công trình vẫn tồn tại đến nay.

Để khắc phục ngay các tồn tại, khuyết điểm đã nêu, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh yêu cầu Công ty Trường Thọ sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất. Liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm d khoản 4 điều 95 của Luật Đất đai năm 2013. Đối với 1.600 m2 đất thuộc quy hoạch đất cây xanh, đất mặt nước mà quản lý  BQLCKCN tỉnh đã cho Công ty Trường Thọ mượn từ năm 2012 đề nghị Công ty chấp hành nghiêm theo các văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt. Rà soát lại quy trình sản xuất đảm bảo nước thải phát sinh không vượt công suất xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung. Vận hành thường xuyên, cải tạo vệ sinh hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép theo quy định trước khi thải ra cống thu gom nước thải chung của KCN tiếp tục xử lý. Lắp đặt đồng hồ theo dõi lưu lượng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường trong đó tích hợp các nội dung thay đổi vào giấy phép môi trường theo quy định.

Đối với BQLCKCN tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đã giao cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 169/UBND-VP3 ngày 14/3/2023. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của Công ty Trường Thọ tại KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định, chú trọng công tác xả nước thải ra cống thu gom nước thải chung của KCN.

Chấm dứt việc cho mượn đất không đúng quy định, có kế hoạch đưa 1.600  mđất thuộc quy hoạch đất cây xanh, đất mặt nước mà BQLCKCN tỉnh đã cho Công ty Trường Thọ mượn từ năm 2012 về quản lý theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; thời hạn trước 31/12/2023. Đặc biệt, khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cho Công ty Trường Thọ mượn 1.600  m2 đất không đúng quy định của Luật Đất đai.

Bảo San
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra