Đắk Lắk: Công tác thanh tra góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Thứ tư, 27/07/2022 17:02
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh; bám sát tình hình thực tế và yêu cầu quản lý Nhà nước của địa phương, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ có trọng tâm, trọng điểm.

Tập trung thanh tra lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Hoạt động thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân... Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng thời, hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chủ động triển khai theo kế hoạch. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đặc biệt, hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát hiện và xử lý hành chính nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực: Hành nghề y dược; kinh doanh mạng viễn thông, các phương tiện kinh doanh vận tải, việc cấp giấy phép xây dựng, kinh doanh văn hóa...

Cụ thể, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 159 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra hành chính 102 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 57 cuộc. Kết quả, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 3.740 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.189 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1.556 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 2.474 triệu đồng và 2,7 ha đất các loại, kiến nghị xử lý hành chính đối với 32 tổ chức và 24 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.076 triệu đồng và đã xử lý khác về đất đối với 2,7 ha đất các loại, đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 03 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Bên cạnh đó, việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, kịp thời xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra tỉnh đã tiến hành xử lý chồng chéo, trùng lắp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của 31 cơ quan Thanh tra trong tỉnh. Kết quả, đã xử lý việc thanh tra, kiểm tra trùng lắp đối với 148 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra có trùng lắp trong kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, chưa phát hiện việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo, trùng lắp.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra tại điểm cầu Đắk Lắk. (Ảnh: baodaklak.vn)  

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Cùng với những kết quả đã đạt được, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật (lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai…); công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa toàn diện.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do một số cuộc thanh tra có nội dung thanh tra phức tạp, thời kỳ thanh tra kéo dài qua nhiều năm nên việc thu thập hồ sơ, tài liệu, việc thanh tra, xác minh gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm ban hành kết luận thanh tra.

Mặt khác, lực lượng làm công tác thanh tra tại các đơn vị ít. Ngoài nhiệm vụ thanh tra còn phải kiêm nhiệm thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác, như: Tiếp dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng... nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát các lĩnh vực được giao và đôn đốc thực hiện kiến nghị qua thanh tra.

Những tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành 100% số cuộc thanh tra theo Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

Đáng chú ý, sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm, như: Bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, xây dựng cơ bản, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch... Đồng thời, báo cáo kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra theo quy định./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra