Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông:

Đảm bảo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng pháp luật

Thứ ba, 07/06/2022 15:53
(ThanhtraVietNam) - Trong giai đoạn từ năm 2020-2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra cũng như chế độ thông tin, báo cáo ngành Thanh tra.

Đạt 100% kế hoạch thanh tra

Báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ngành Thanh tra của Thanh tra Bộ TTTT cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020-2022, Bộ TTTT đã thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra trong công tác đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra và triển khai theo hướng dẫn định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung của kế hoạch thanh tra đã xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thanh tra. Đảm bảo phù hợp với hướng dẫn định hướng của Thanh tra Chính phủ, không để xảy ra chồng chéo trong thanh tra.

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có chức năng thanh tra chủ động rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ được giao và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt.

Từ năm 2020 đến 2022, Thanh tra Bộ có 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Kết quả, đã triển khai tiến hành được 12 cuộc thanh tra của 2 năm (2020, 2021), đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, tiến hành 7 cuộc thanh tra đột xuất. Các cuộc thanh tra đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, ban hành và công bố Kết luận thanh tra đã được Bộ thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra. Nội dung của Kết luận thanh tra đã phản ánh được toàn bộ kết quả cuộc thanh tra, đánh giá được việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thanh tra. Trường hợp phát hiện được sai phạm đã xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân; từ đó có các đề xuất, kiến nghị xác đáng nhằm khắc phục những tồn tại, sai phạm và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.

Ngoài ra, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (bao gồm cả báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ) về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được Bộ TTTT thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Thông tư số 03/2014/TT- TTCP và Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh: baodautu.vn )

Còn những khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ TTTT, việc cập nhật số liệu báo cáo vào Phần mềm tổng hợp số liệu báo cáo ngành Thanh tra còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do công chức được giao nhiệm vụ cập nhật dữ liệu chưa sử dụng thành thạo phần mềm báo cáo; các đơn vị trực thuộc Bộ chưa có tài khoản để cập nhật vào phần mềm nên việc tổng hợp số liệu báo cáo hoàn toàn được thực hiện bằng thủ công dẫn đến mất nhiều thời gian để tổng hợp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định công nghệ số là động lực thúc đẩy phát triển, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cơ quan nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân. Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số với trách nhiệm là ngành đi đầu và được giao nhiệm vụ chủ trì, áp lực lên Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung, Thanh tra Bộ nói riêng vô cùng lớn. Theo đó, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cũng tăng lên, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cũng thay đổi và tăng lên cả về số lượng, tính chất, độ phức tạp... Trong khi đó, Luật Thanh tra (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) chưa được ban hành dẫn đến mô hình tổ chức, bộ máy thanh tra còn biến động, chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc phối hợp, triển khai thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư còn gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh trên tạo nên những thách thức rất lớn đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ TTTT.

Hơn nữa, giai đoạn 2020-2021, công tác thanh tra bị tác động và ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid-19. Nhiều cuộc thanh tra trực tiếp đã bị gián đoạn do tạm dừng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, một số cuộc thanh tra phải hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Một trong những khó khăn nữa là do biên chế công chức làm công tác thanh tra hạn chế, áp lực do khối lượng công việc lên Thanh tra Bộ TTTT là rất lớn. Trong khi giai đoạn 2020-2021 cũng là giai đoạn mà tổ chức, bộ máy của Thanh tra Bộ TTTT biến động rất nhiều, như: Các vị trí lãnh đạo chủ chốt (Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra đã có 6 lần biến động); cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ thay đổi từ 3 Phó Chánh Thanh tra giảm còn 2 Phó Chánh Thanh tra, từ 6 phòng chuyên môn giảm còn 3 phòng chuyên môn...

Chính vì vậy, Thanh tra Bộ TTTT đề nghị Thanh tra Chính phủ, đơn vị thiết kế xây dựng phần mềm hỗ trợ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống đối với tất cả công chức làm công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; công chức thực hiện tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp báo cáo công tác thanh tra. Đồng thời, sớm trình Chính phủ và Quốc hội ban hành Luật Thanh tra (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra