Kon Tum:

Điệp khúc “chưa” tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông

Thứ ba, 07/06/2022 14:28
(ThanhtraVietNam) - Chưa quan tâm tình hình biên chế; chưa phân loại đúng việc đánh giá, phân loại hàng năm; chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên; hồ sơ cấp phát văn bằng chứng chỉ chưa đúng mẫu… là hàng loạt những tồn tại được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Kon Tum chỉ ra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

Không lưu trữ Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Theo Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT của Sở GDĐT, hồ sơ cá nhân quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của các cấp học không lưu trữ tại phòng GDĐT huyện Kon Plông, gây khó khăn theo dõi hồ sơ cá nhân để thực hiện đề bạt, bổ nhiệm. Phòng GDĐT chưa quan tâm tình hình biên chế, giáo viên còn thiếu theo quy định (cấp mầm non thiếu 51 người; tiểu học thiếu 66 người; cấp THCS thiếu 25 người).

Đồng thời, việc đánh giá, phân loại hàng năm và đánh giá chuẩn nghề nghiệp còn thiếu các phụ lục, minh chứng tự đánh giá tại phòng GDĐT, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chưa khoa học. Quy trình đánh giá, phân loại chưa đúng theo quy định. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên còn lồng ghép trong kế hoạch bồi dưỡng hè, chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên riêng theo quy định.

Mặc dù, Phòng GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các năm học theo quy định, tuy nhiên chưa có kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn các trường xây dựng mô hình điểm chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Đáng chú ý, hồ sơ quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Phòng GDĐT thực hiện chưa đúng mẫu do Bộ GDĐT ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-GDĐT. Số lượng học sinh nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của các đơn vị trường học còn ít. Phòng không lưu trữ Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là chưa đúng quy định. Một số xã chuyển từ vùng khó khăn sang vùng thuận lợi theo tiêu chí nông thôn mới song số người trong độ tuổi mù chữ còn cao.

Công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị chưa thường xuyên. Tiền ăn bán trú của học sinh chưa đưa vào sổ sách quyết toán. Công tác rà soát cơ sở vật chất, thiết bị trường học chưa quan tâm. Ngoài ra, công tác thẩm định, phê duyệt nguồn huy động xã hội hóa (tài trợ, viện trợ) của Phòng GDĐT đối với các đơn vị trực thuộc còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra của Sở GDĐT cho biết, huyện Kon Plông hiện đang thiếu giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. (Ảnh minh họa - Internet)

Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT được thanh tra (14 trường), Sở GDĐT kết luận: Việc thực hiện công khai chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư Số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT. Hầu hết các đơn vị chưa duy trì việc công khai trên Website của đơn vị.

Mặt khác, các loại hồ sơ nhà trường chưa được lưu trữ và sắp xếp cẩn thận, khoa học. Hồ sơ phân công chuyên môn chưa chặt chẽ. Kế hoạch của tổ chuyên môn chưa thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hầu hết trang thiết bị dạy học tại trường chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhất là danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, như: Phòng học bộ môn Sinh - Hóa, phòng Vật lý - Công nghệ.

Kinh phí tiền ăn học sinh bán trú các trường chưa thực hiện hạch toán theo quy định. Các trường mầm non chưa tham mưu cho các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch 906/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Kon Plông.

Khắc phục kịp thời các sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ

Từ những tồn tại nêu trên, Sở GDĐT Kom Tum yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT huyện Kon Plông chỉ đạo và rà soát, bổ sung, khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra. Trong đó, triển khai ngay một số nhiệm vụ, gồm: Thường xuyên cập nhật các văn bản và hướng dẫn các đơn vị khắc phục những khuyết điểm đã nêu theo quy định. Việc biệt phái viên chức đến công tác tại phòng GDĐT phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Ban hành quy chế làm việc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh tại phòng GDĐT và chỉ đạo các đơn vị khắc phục kịp thời các sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, báo cáo cấp có thẩm quyền và có phương án chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học cấp Mầm non. Tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền việc hỗ trợ kinh phí cho các trường thuộc các xã nông thôn mới kinh tế còn rất khó khăn nhằm duy trì công tác huy động học sinh ra lớp.

Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT, Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo và rà soát, bổ sung các loại hồ sơ còn thiếu sót của nhà trường, tổ chuyên môn và của giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học theo hướng dẫn của các cấp.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các nội dung công tác về: Việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học; phân công, phân nhiệm số tiết/giáo viên theo quy định và sử dụng hiệu quả đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của nhà trường; xây dựng và thực hiện quy chế chuyên môn; công tác quản lý của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

Bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học. Đồng thời, tham mưu các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nhân viên đảm bảo cho công tác dạy và học của nhà trường./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra