Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum

Thứ tư, 15/11/2023 12:18
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh.
leftcenterrightdel
Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Kon Tum trong năm 2023. (Ảnh: baokontum.com.vn) 

Căn cứ theo các Luật, Nghị định có liên quan và xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 31/TT-TTr về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định phê duyệt điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 2 cuộc thanh tra điều chỉnh giảm trong Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh, gồm:

1. Thanh tra tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, với 2 nội dung: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo, với 3 nội dung: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, về mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra được phê duyệt tại Quyết định này để xây dựng, điều chỉnh công tác thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 160 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đã kết thúc 116 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất… với tổng số tiền sai phạm trên 3,1 tỷ đồng và trên 100 nghìn m2 đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,2 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị gần 200 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 100 nghìn m2 đất và kiến nghị xử lý khác về tiền gần 700 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân gần 2,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm còn tồn tại và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.


Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra