Dự án nâng cấp trung tâm dữ liệu Bắc Giang đáp ứng yêu cầu quản lý

Thứ năm, 28/03/2024 08:18
(ThanhtraVietNam) - Việc triển khai thực hiện các dự án về công nghệ thông tin của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang đã góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; đảm bảo cơ sở nền tảng cho xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.

Thực hiện mục tiêu chính quyền điện tử

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/4/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn và căn cứ nhu cầu xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh, ngày 11/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Dự án dữ liệu), có điều chỉnh dự án vào tháng 11/2017.

Mục tiêu đầu tư của Dự án này nhằm cung cấp và quản lý hạ tầng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để vận hành các hệ thống thông tin, lưu trữ tập trung cơ sở dữ liệu  quy mô cấp tỉnh; cho phép trao đổi thông tin giữa Bắc Giang với các bộ, ngành Trung ương và giữa các ngành, địa phương trong tỉnh được thuận lợi hơn, giảm lưu trữ dữ liệu trùng lặp, chồng chéo, không đồng bộ; tối giản chi phí chung về quản lý trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng tốt nhất cơ sở nền tảng để thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Thực hiện Đề án triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh, ngày 9/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung kinh phí 6 tháng cuối năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và Dự án xây dựng trung tâm lưu trữ, xử lý hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Dự án camera) ra đời trong bối cảnh này.

Dự án camera hướng tới mục tiêu đầu tư trung tâm là nơi tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu; được lắp đặt hạ tầng mạng, máy chủ, lưu trữ, máy chủ dự phòng, đồng bộ, hiện đại với đầy đủ chức năng lưu trữ, xử lý, đầy đủ thành phần, giải pháp công nghệ.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn, có chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở này được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư một số dự án về CNTT, trong đó có Dự án dữ liệu và Dự án camera nêu trên.

leftcenterrightdel
 Ngày 10/10/2022, tại Ngày hội Chuyển đổi số, Bắc Giang chính thức đưa Kho dữ liệu số vào hoạt động nhằm đẩy nhanh tốc độ hình thành chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

Nhiều ưu điểm nhưng vẫn có hạn chế

Tiến hành xem xét việc triển khai thực hiện Dự án dữ liệu và Dự án camera, Thanh tra tỉnh Bắc Giang ghi nhận một số ưu điểm trong chấp hành chính sách pháp luật khi thực hiện 2 Dự án như sau:

Một là, việc triển khai thực hiện các dự án về CNTT đã góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; đảm bảo cơ sở nền tảng cho xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.

Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Bắc Giang và Đề án triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh đã được phê duyệt.

Hai là, chủ đầu tư đã thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự thủ tục của pháp luật về đấu thầu; thiết kế chi tiết phù hợp với thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được phê duyệt; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng phù hợp với quy định hiện hành; phương pháp lập dự toán tuân thủ quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu của dự án; đơn giá mua sắm hàng hóa, trang thiết bị được phê duyệt trên cơ sở kết quả thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền.

Ba là, việc thương thảo, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng được chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bốn là, kết quả kiểm tra một số trang thiết bị cho thấy, chủng loại hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa được kiểm tra đúng với chủng loại, nhãn hiệu theo hợp đồng và được bàn giao, nghiệm thu.

Tuy nhiên, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đối với việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án dữ liệu.

Đó là, đã thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi khi cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án này đã xác định chi phí dự toán chi tiết không chính xác, tính chi phí thẩm tra không đúng định mức quy định làm tăng giá trị dự toán, thanh toán.

Một điểm chung của cả 2 Dự án này là đều không công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chỉ định và không có văn bản của chủ đầu tư thể hiện nội dung đánh giá nhà thầu tư vấn có đủ năng lực thực hiện gói thầu chỉ định.

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu chủ đầu tư thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thanh toán không chính xác. Về xử lý hành chính, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cần làm rõ trách nhiệm và xem xét kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra các tồn tại, thiếu sót nêu trên.
Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra