Giám đốc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm

Thứ tư, 27/03/2024 18:02
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm đối với khuyết điểm trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức

Kiến nghị xử phạt Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương

Cục Thuế Khánh Hòa cần báo cáo tỉnh xử lý tồn tại nào?

Rút kinh nghiệm sâu sắc đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Đề

Việc đấu thầu và lựa chọn nhà thầu vẫn còn hạn chế

Khuyết điểm của Sở Công Thương Thanh Hóa trong quản lý, sử dụng ngân sách

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận thanh tra số 335/KL-TTTH thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa (Ban QLDA khu vực).

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác khi chưa xây dựng kế hoạch

Năm 2021-2022, Ban QLDA khu vực đã ban hành các Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực để tổ chức thực hiện tại đơn vị cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, nội dung phần “tổ chức thực hiện” của Kế hoạch chưa có quy định báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và báo cáo năm việc thực hiện Kế hoạch.

Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn chưa được triển khai đầy đủ đến toàn thể viên chức và người lao động. Nội dung, hình thức tuyên truyền theo kế hoạch chưa được phong phú, đa dạng; chưa đưa ra được cách thức tuyên truyền phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Đáng nói, vị trí việc làm tại một số phòng, ban còn chưa đúng theo đề án đã được phê duyệt. Cụ thể:

leftcenterrightdel
 

Trong năm 2 năm (2021, 2022), Ban QLDA khu vực bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 9 viên chức song bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đúng theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; thời gian kê khai tài sản, thu nhập cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Mặc dù chưa xây dựng Quy chế và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, nhưng trong 2 năm (2021, 2022) Ban QLDA khu vực đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác bằng hình thức quyết định điều động, luân chuyển đối với 19 người (năm 2021 là 8 người; năm 2022 là 11 người) là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 36 Nghị 59/2019/NĐ-CP và Điều 25 Luật PCTN.

Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tiến hành thanh tra tại 03 dự án (gồm: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn; Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn), cho thấy hồ sơ thiết kế thẩm định còn một số trang thiếu dấu thẩm định hoặc chưa ghi đủ thông tin, chưa có chữ ký của người thẩm định, phê duyệt vào bản vẽ thi công; chủ đầu tư chưa có thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế xây dựng; đơn vị giám sát thi công chưa lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.

Đặc biệt, dự toán thiết kế được duyệt của 3 dự án nêu trên tính sai tăng một số hạng mục công việc, như: Bê tông cọc khoan nhồi, bê tông dầm của cầu; ép cừ larsen bằng máy (phần không ngập đất); chiều dài rãnh nước; ván khuôn. Tương ứng với tổng giá trị phải điều chỉnh giám giá trị hợp đồng xây lắp, giảm giá trị thanh toán (xây lắp) là 447.922.256 đồng.

Ngoài ra, về công tác kê khai tài sản, thu nhập, năm 2021 có 34/53 người và năm 2022 có 38/55 người kê khai tài sản thu nhập hằng năm không thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập. Một số trường hợp kê khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo theo hướng dẫn kèm theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Toàn bộ các chỉ tiêu chi thường xuyên đều chưa đạt dự toán

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban QLDA khu vực còn những hạn chế được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ tại Kết luận số 335/KL-TTTH.

Theo đó, Ban QLDA khu vực lập dự toán còn chưa sát với thực tế. Đối với dự toán thu, căn cứ chưa sát vào việc thực hiện các dự án được giao quản lý trong năm, dẫn đến tổng nguồn thu trích từ các dự án được giao quản lý đạt tỷ lệ thấp so với dự toán (năm 2021 đạt 66 %; năm 2022 đạt 76 %); tổng số tiền thu từ các dự án ký hợp đồng ủy thác năm 2021 chỉ đạt 55% so với dự toán.

Mặt khác, Ban QLDA chưa căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ chi để xây dựng dự toán chi năm 2021-2022 dẫn đến toàn bộ các chỉ tiêu chi thường xuyên đều thực hiện chưa đạt dự toán.

Khu leftcenterrightdel
Khu Kinh tế Nghi Sơn. (Ảnh internet) 

Kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán và chấp hành các tiêu chuẩn định mức trong thực hiện thu - chi tài chính, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận, hệ thống sổ sách kế toán vẫn còn thiếu sổ cái, sổ chi tiết của một số tài khoản kế toán. BQL đã mở sổ theo dõi trên phần mềm kế toán nhưng chưa in sổ ra giấy, đóng thành quyển là chưa đúng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 79/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, một số chứng từ chi vẫn còn sai sót, như: Hợp đồng chưa ghi số; giấy đề nghị thanh toán không ghi ngày tháng… Còn một số khoản chi lớn vẫn dùng tiền mặt để thanh toán là chưa đúng quy định.

Đáng chú ý, trong năm 2021, 2022, Ban QLDA khu vực đã xác định, kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 2% trên tổng doanh thu là chưa đúng quy định thuế suất 5% tại “Bảng danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu” ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC và khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là 47.612.031 đồng.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận, Giám đốc Ban QLDA khu vực chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị về những nội dung đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ban QLDA xây dựng “Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra” để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

Trong đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể viên chức và người lao động của Ban QLDA khu vực.

Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế toán tham mưu cho Giám đốc Ban QLDA bổ sung, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; công khai dự toán tài chính, tài sản công đầy đủ theo đúng quy định; thực hiện thu - chi tài chính, kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng quy định.

Điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp, giảm giá trị thanh toán (xây lắp) tại 03 dự án thanh tra với tổng giá trị là 447.922.256 đồng.

Chỉ đạo Văn phòng xây dựng quy chế và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền theo định kỳ hàng năm; khẩn trương xây dựng đề án việc làm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn các đối tượng thuộc diện kê khai thực hiện kê khai TSTN theo đúng quy định…

Văn phòng còn có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Ban QLDA tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra./.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra