Hậu Giang: Thanh tra đột xuất phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ ba, 16/05/2023 19:40
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện những hạn chế, sai sót và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý theo quy định. 

Các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong việc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

Đơn vị nào không phối hợp với Thanh tra tỉnh đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm mà tự ý thực hiện thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp cần thanh tra đột xuất (theo yêu cầu của bộ, ngành Trung ương hoặc có phát hiện có dấu hiệu vi phạm) phải có văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi thực hiện.

Đồng thời, đề nghị các cuộc thanh tra triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định; hạn chế thấp nhất việc gia hạn thời gian thanh tra đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền. Quá trình thanh tra, kiểm tra không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra có thẩm quyền còn tồn đọng, trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.   

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra