Hòa Bình tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương

Thứ sáu, 15/09/2023 13:48
(ThanhtraViteNam) - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại Kết luận số 913 - KL/TU, ngày 31/8/2023 tại Hội nghị giao ban chuyên đề quý II năm 2023 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, các ngành, các địa phương trong thời gian tới cùng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được, tiếp tục chủ động tham mưu, hiến kế xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với thử thách, khó khăn; dám hành động vì lợi ích chung” vì sự phát triển của tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, trong toàn tỉnh nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác điều hành, quản lý thực thi công vụ; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn; chịu trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền được phân công, ủy quyền và được giao nhiệm vụ; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dân chủ, khách quan, chí công vô tư, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan đơn vị.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công.

leftcenterrightdel
 Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình năm 2023 (Ảnh: ĐC)

Đồng thời, tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phát hiện và xử lý cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kiểm tra những vấn đề đang được dư luận quan tâm (đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...); kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đổi mới phương thức đánh giá, xếp loại bảo đảm thực chất, có cơ chế để kiểm soát công tác này nhằm khắc phục tình trạng đánh giá, xếp loại mang tính hình thức. Dám nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém, đánh giá đúng thực tế, không nể nang, bao che để tìm ra giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để, dứt điểm những hạn chế, yếu kém; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra