Hòa Bình: Tập trung thanh tra về công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Thứ sáu, 01/12/2023 12:02
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra và đạt được nhiều kết quả tích cực.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND, ngày 25/11/2022 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023. UBND tỉnh Hòa Bình giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Nội dung thanh tra tập trung về công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, quản lý tài chính, ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân; việc chấp hành pháp luật về đất đai; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND một số huyện, Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình (ảnh: Đoàn Cần) 

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra tỉnh triển khai 72 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch được phê duyệt, 04 cuộc thanh tra đột xuất tại 307 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 15 đơn vị có vi phạm với số tiền sai phạm về kinh tế 1.551 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 779 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm 21 tập thể và 139 cá nhân; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 doanh nghiệp do vi phạm pháp luật về Thuế. Kết thúc 54 cuộc thanh tra triển khai theo kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cũng đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 309 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 761 tổ chức và 301 cá nhân. Thanh tra các sở, ban, ngành đã kết thúc 288 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 194 tổ chức và 170 cá nhân có vi phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 145 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 56 triệu đồng, xử lý khác số tiền 89 triệu đồng; ban hành và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành 362 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 22.152 triệu đồng, tịch thu 9,853m3 gỗ các loại.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra