Thanh tra tỉnh Yên Bái:

Hội nghị báo cáo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ ba, 12/09/2023 10:53
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và báo cáo cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Tổ giám sát của Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

Trước đó, ngày 30/6/2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/ĐU về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tạ Đức Dũng, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ giám sát. Ảnh: TT Yên Bái

Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.

Nội dung của việc giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh. Thời gian giám sát: Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 30/6/2023.

Phương pháp tiến hành giám sát sẽ được thực hiện 04 bước, gồm: 

Thứ nhất, tổ giám sát nghiên cứu báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; xem xét báo cáo của đối tượng giám sát; làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Tổ giám sát xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Thứ hai, đối tượng được giám sát chủ trì tổ chức hội nghị cấp ủy, chi bộ và ghi biên bản để chi bộ, đảng viên trong chi bộ Văn phòng trình bày ý kiến; Tổ giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát; hội nghị thảo luận, góp ý, nhận xét về kết quả giám sát.

Thứ ba, tổ giám sát báo cáo kết quả giám sát để Đảng ủy xem xét, kết luận. Thông báo kết luận bằng văn bản cho đối tượng giám sát. Đồng thời, báo cáo Đảng ủy Thanh tra tỉnh và UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực hiện những kiến nghị của Tổ giám sát.

Thứ tư là lập và lưu trữ hồ sơ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Đức Thiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh - Thành viên Tổ giám sát phát biểu ý kiến. Ảnh: TT Yên Bái

Trên cơ sở báo cáo của Chi bộ Văn phòng và báo cáo cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ, các đồng chí trong Tổ giám sát đã yêu cầu Chi bộ Văn phòng bổ sung, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan để làm rõ hơn một số nội dung được giám sát. Qua đó, làm cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo kết quả của Tổ giám sát./.

Khánh Ly - CTV TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra