Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra năm 2023 tỉnh Yên Bái

Thứ hai, 06/03/2023 09:59
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày 28/02/2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 06 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có đối tượng trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2023.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra năm 2023. Ảnh: TT Yên Bái 

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Kết luận số 525-KL/TU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2023.

Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh đã rà soát, phát hiện 04 đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương.

Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra năm 2023. Qua đó, đã quán triệt và đề nghị các ngành thống nhất, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đối với các đối tượng, cơ quan bị chồng chéo, trùng lặp. Đặc biệt là nghiêm túc điều chỉnh kế hoạch thanh tra đối với 01 doanh nghiệp, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, qua đó đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch thanh tra đối với các cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong Kế hoạch thanh tra của các sở, ngành trong năm 2023. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 99/TTr-VP ngày 28/02/2023 về việc thông báo kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra năm 2023 gửi các sở, ngành có liên quan để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đức Dũng - Chánh văn phòng TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra