Kiên Giang:

“Ì ạch” giải quyết thủ tục hành chính, nhiều cán bộ phải kiểm điểm

Thứ hai, 13/05/2024 15:54
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc thực hiện thủ tục hành chính ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, kiến nghị kiểm điểm nhiều viên chức dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kết luận trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) , cung cấp dịch vụ công tại Sở Tư pháp, Sở Công thương và UBND huyện Châu Thành.

“Ì ạch” giải quyết thủ tục hành chính

Theo kết luận thanh tra, tại Sở Tư pháp, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt thấp; việc số hóa hồ sơ còn hạn chế, chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Sở này không ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan theo kế hoạch kiểm tra công vụ của UBND tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, trình tự, thủ tục kiểm tra chưa thực hiện đầy đủ theo quy định.

leftcenterrightdel
 Tập huấn giải quyết thủ tục hành chính tại Kiên Giang. Ảnh: CTTĐTH Châu Thành

Về công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức còn trễ hạn, trong đó, một số hồ sơ giải quyết trễ hạn nhưng không ban hành văn bản xin lỗi là chưa đúng theo quy định.

Tại Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện cơ quan này tham mưu UBND tỉnh ban hành sáu Quyết định công bố danh mục TTHC chậm từ 32-391 ngày so với quy định.

Cạnh đó, cơ quan này giải quyết TTC cho cá nhân và tổ chức trễ hạn 31 hồ sơ. Chưa xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), chưa đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện cải cách TTHC. Từ đó dẫn đến chưa thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và chưa thực hiện thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Đối với UBND huyện Châu Thành, qua kiểm tra, Đoàn thanh tra phát hiện đơn vị này đã xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm chưa xác định các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện; từ đó dẫn đến chưa đạt một số chỉ tiêu cải cách thủ tục hành đề ra. Không tổ chức thực hiện việc rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét loại bỏ, cắt giảm hoặc điều chỉnh các TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà.

Cạnh đó, UBND huyện Châu Thành đã không bố trí năm cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND huyện. Mặt khác, chưa công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử là chưa đúng quy định.

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều vi phạm tại Sở Tư pháp, Sở Công Thương và UBND huyện Châu Thành 

Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải quyết trễ hạn 455 hồ sơ; không ban hành đầy đủ văn bản xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ trễ hạn là chưa đúng quy định. Việc yêu cầu người dân phải nộp bản vẽ vị trí khu đất khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian. Từ đó, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm hàng loạt cán bộ

 Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 06 tập thể lãnh đạo phòng chuyên môn tại Sở Tư pháp, Sở Công Thương tự rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức dẫn đến tồn tại, hạn chế nêu trên.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trong việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết TTHC còn hạn chế.

Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết TTHc, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân và tổ chức còn nhiều hạn chế.

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tự rút kinh nghiệm đối với 28 cá nhân là Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo phòng, công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, Sở Công thương và Phó Chủ tịch UBND huyện cùng một số cán bộ liên quan.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chánh Văn phòng và công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện. Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 13 cá nhân, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành.

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra