Kết luận thanh tra trách nhiệm tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 12/08/2022 17:17
(ThanhtraVietNam) - Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lâm Văn Hoàng mới chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
leftcenterrightdel
Ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Thanh tra Bộ GTVT chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra 

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng đoàn thanh tra thông qua toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Đại diện Nhà Trường tiếp thu toàn bộ Kết luận và cam kết xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 khắc phục, tồn tại theo Kết luận thanh tra đã chỉ ra theo quy định.

leftcenterrightdel
Ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng đoàn thanh tra (ảnh đứng) công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra 

Ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Nhà trường thực hiện niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở đơn vị; thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện kết luận và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ GTVT theo quy định.

Thành Tưởng - Thanh tra Bộ GTVT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra