Thanh tra tỉnh Yên Bái:

Kết luận thanh tra Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thứ hai, 22/05/2023 15:54
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Yên Bái mới ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Trung tâm). Trong đó, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị giải pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật y tế dự phòng; khám chữa bệnh...

Một số tồn tại, hạn chế

Theo KLTT, trong 02 năm 2020-2022, Trung tâm có nhiều nỗ lực, cố gắng đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tổ chức triển khai các hoạt động khám chữa bệnh. Về cơ bản Trung tâm đã đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng yêu cầu của người bệnh; quản lý sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, dự toán thu, chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật y tế dự phòng; khám chữa bệnh...

Cụ thể, về mua sắm, sử dụng vật tư y tế, hóa chất, thuốc chữa bệnh, Trung tâm xây dựng danh mục thuốc trình Sở Y tế thực hiện đấu thầu tập trung cấp tỉnh và cấp quốc gia còn chưa sát với thực tế sử dụng, tỷ lệ thực hiện hợp đồng mua thuốc còn một số mặt hàng tính đến 31/12/2022 đạt thấp, có mặt hàng đăng ký số lượng lớn nhưng chưa mua.

Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng dẫn, thuốc tiền chất năm 2022 có một số loại thuốc chưa ghi đầy đủ thông tin về số lô và hạn dùng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 17 Thông tư số 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

Việc chỉ định thuốc trong một số đơn thuốc điều trị ngoại trú chưa đúng trình tự theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế. Việc theo dõi, giám sát việc tuân thủ hướng dẫn điều trị của Hội đồng thuốc và điều trị tại Trung tâm chưa được thường xuyên.

Trong khi đó, việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn chi khác cũng tồn tại một số vấn đề như:

Trung tâm thanh toán tiền phụ cấp lưu động cho cán bộ, bác sỹ, y sĩ, theo số ngày thực tế lưu động quy ra hệ số vào trong Bảng thanh toán lương hàng tháng là chưa đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2015/TT-BNV, ngày 05/1/2015 của Bộ Nội vụ. Một số chứng từ chi mua quần áo đồng phục, chi mua vật tư, văn phòng phẩm còn thiếu chữ ký nhận trong danh sách cấp phát kèm theo hóa đơn, chứng từ thanh toán. Trung tâm thực hiện hạnh toán các khoản thu khác (dịch vụ trông xe, cho thuê căng tin) vào nguồn viện phí, chưa tách riêng từng nguồn, gây khó khăn cho công tác thanh tra. Thêm đó, năm 2020, Trung tâm chưa thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

Đối với việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tồn tại ở Trung tâm là việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các năm 2020, 2021, 2022 vẫn còn một số dịch vụ kỹ thuật thanh toán chưa phù hợp với quy định hiện hành, với tổng số tiền: 47.600.000 đồng.

leftcenterrightdel
Một hoạt động của Trung tâm y tế huyện Yên Bình. Ảnh: Trungtamyteyenbinh.com.vn 

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Về khách quan, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do số lượng viên chức, người lao động của Trung tâm còn thiếu theo quy định trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 gia tăng, số lượt người đến khám chữa bệnh hàng năm tại Trung tâm ngày càng nhiều. Một số dịch vụ kỹ thuật có sử dụng phương pháp vô cảm gây tê, gây mê chưa được quy định giá, phần nào khó khăn cho Trung tâm trong việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về nguyên nhân chủ quan, việc theo dõi, giám sát việc tuân thủ hướng dẫn điều trị của Hội đồng thuốc và điều trị tại Trung tâm chưa được thường xuyên; việc tham mưu xây dựng dự trù mua sắm thuốc, vật tư y tế chưa sát với thực tế sử dụng. Cán bộ thanh toán chưa cập nhật kịp thời những thay đổi của văn bản hướng dẫn thanh toán các dịch vụ kỹ thuật của cấp thẩm quyền để áp dụng thanh toán theo quy định.

Xác định rõ trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh Yên Bái kết luận: Để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc, Hội đồng thuốc và điều trị, Trưởng các khoa, phòng theo nhiệm vụ được giao tham mưu, phụ trách thực hiện.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm nộp số tiền 47.600.000 đồng do thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật chưa đúng quy định, vào tài khoản cho bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình.  Đồng thời, kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra sở hướng dẫn, kiểm tra đối với Trung tâm trong việc xây dựng danh mục, dự trù mua sắm thuốc vật tư y tế; thực hiện các quy định của pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh. Kiến nghị Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm trong việc rà soát, thống nhất chi phí thực tế, đề nghị thanh toàn chi phí dịch vụ phẫu thuật có sử dụng phương pháp vô cảm gây tê, gây mê theo quy định, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tăng cường theo dõi, giám sát, thẩm định trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh.

Đối với Trung tâm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tồn tại, hạn chế. Thực hiện nộp số tiền do thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật chưa đúng quy định. Phối hợp trong việc rà soát, thống nhất chi phí thực tế, đề nghị thanh toàn chi phí dịch vụ phẫu thuật có sử dụng phương pháp vô cảm gây tê, gây mê theo quy định. Thực hiện thanh toán tiền phụ cấp lưu động cho cán bộ, bác sĩ, y sĩ theo đúng Thông tư 06/2015/TT-BNV; lập kế hoạch, dự trù mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế sát với thực tế và quản lý, sử dụng đúng quy định; tăng cường hướng dẫn, theo dõi, giám sát và thực hiện đúng việc tuân thủ hướng dẫn điều trị, ghi chỉ định thuốc và thanh toán quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định./.

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra