Kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần quan trọng hoàn thiện chính sách

Thứ năm, 12/01/2023 15:14
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Các thành viên đã phát huy vai trò của mình, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội, mỗi thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thẳng thắn, khách quan khi tham gia thảo luận, góp ý những vấn đề khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần quan trọng hoàn thiện chính sách về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học TTCP phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: D.Nguyễn)

Hội đồng Khoa học của TTCP nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 19 thành viên. Trong thời gian qua, Hội đồng Khoa học đã làm việc tập trung, dân chủ, nghiêm túc, khoa học, thực hiện tốt chức năng tư vấn Tổng Thanh tra về định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của TTCP. Thông qua các hội thảo, tọa đàm khoa học của Hội đồng Khoa học TTCP cơ bản đã thực hiện tốt chức năng tư vấn của Tổng Thanh tra những vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược, chính sách, cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và công tác quản lý điều hành của ngành Thanh tra.

Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 diễn ra sáng 12/1, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, năm 2022, Hội đồng khoa học TTCP đã thảo luận, thống nhất ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học những vấn đề trọng điểm, sự cân đối giữa các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, đặc biệt quan tâm đến tính thực tiễn và hiệu quả ứng dụng của các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra cũng như nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Khoa học TTCP. (Ảnh: D.Nguyễn) 

Mặt khác, sau khi tập hợp các đề xuất nghiên cứu của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, Hội đồng khoa học đã thảo luận dân chủ, phân tích mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cụ thể trong các đề xuất nhiệm vụ khoa học; tham mưu cho lãnh đạo TTCP quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài khoa học năm 2023 gồm 6 đề tài khoa học cấp bộ (thực hiện trong 2 năm 2023-2023); 8 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023. Các đề tài khoa học cấp bộ tiếp tục được triển khai theo tiến độ được phê duyệt; các đề tài khoa học cấp cơ sở đã được tổ chức nghiệm thu.

Năm 2022, các thành viên Hội đồng khoa học cũng đã tham gia các Hội đồng phê duyệt thuyết minh các đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024, đánh giá nghiệm thu các đề tài khoa học cấp cơ sở. Việc tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng khoa học TTCP vào các Hội đồng phê duyệt thuyết minh, Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các đề tài, làm cơ sở, cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TTCP.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của Hội đồng còn bộc lộ một số hạn chế như: việc thảo luận, cho ý kiến của các thành viên Hội đồng về các vấn đề khoa học liên quan đến xây dựng thể chế, chính sách và thực tiễn các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra chưa thực sự bao quát, toàn diện và có hệ thống; một số thành viên hội đồng chưa dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động khoa học cụ thể như làm chủ nhiệm đề tài, phê duyệt thuyết minh, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: D.Nguyễn)

Để khắc phục những hạn chế cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong 2023, hoạt động của Hội đồng Khoa học TTCP tập trung vào việc tư vấn, xác định nhiệm vụ nghiên cứu năm 2024 của TTCP. Dự kiến đề xuất với Tổng Thanh tra Danh mục đề tài khoa học năm 2024 bám sát Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của TTCP giai đoạn 2021-2026 và nhu cầu xây dựng chính sách, thể chế và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TTCP.

Tham gia các hoạt động của TTCP như tư vấn lựa chọn đề tài; tham gia đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học năm 2023 và tham gia, góp ý kiến vào các hội thảo khoa học trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Khoa học với các hoạt động như: Họp tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu năm 2024 (Quý I/2023); họp tổng kết hoạt động năm 2023 và thảo luận phương hướng hoạt động năm 2024 (Quý I/2023)

Hội đồng Khoa học cũng đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các thành viên Hội đồng Khoa học thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng và tích cực tham gia các hoạt động khoa học cụ thể; chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị có liên quan quan tâm hơn nữa đến việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra chuẩn bị nội dung cho các phiên họp của Hội đồng…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học TTCP nhấn mạnh việc tăng cường tổ chức hội thảo nhà nước pháp quyền liên quan đến Luật Thanh tra, Luật về đất đai, vi phạm hành chính về khiếu nại, tố cáo; đồng thời đề nghị đánh giá, rà soát những đề tài còn trùng lắp... Mặt khác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý nội dung nghiên cứu khoa học cần gắn với thực tiễn, phù hợp nhu cầu ngành Thanh Tra; phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện chuyển đổi số./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra