Kết quả việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021 tại Thanh tra tỉnh Cà Mau

Thứ năm, 16/06/2022 11:17
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 08/11/2021 về việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tiến hành kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, kết quả cụ thể như sau: Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 44 cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt 100% hoàn thành nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm và đã kê khai 2.361 người/2.361 người đạt 100%.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập: Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 44 cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt 100%; số bản kê khai đã được công khai 2.361 bản kê khai, đạt 100%.

Số bản kê khai của công chức đã được công khai bằng hình thức niêm yết 1.496 bản kê khai, đạt 63%; số bản kê khai của công chức đã được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp theo quy định 865 bản kê khai, đạt 37%.

Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra