Khánh Hòa “siết” kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ

Thứ năm, 07/12/2023 16:34
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng.
leftcenterrightdel
Khánh Hòa “siết” kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ (Ảnh http://congbaokhanhhoa.gov.vn/)

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có công văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, TP, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định gắn với việc thực hiện Công điện số 280/CÐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Công điện số 968/CÐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh.

Đồng thời UBND tỉnh cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể như các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh cần lưu ý rà soát lại việc tổ chức, tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc tham mưu chậm trễ, không đảm bảo chất lượng nhiệm vụ được giao; đồng thời động viên những điển hình tốt về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tiếp xúc, hướng dẫn công dân thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính (đối với các cơ quan, đơn vị thương xuyên tiếp xúc, hướng dẫn công dân).

Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm, nhất là các hành vi gây nhũng nhiễu, phiên hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, đăng ký hộ tịch, tư pháp, công chứng, chứng thực...Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc (việc sử dụng thời gian làm việc, hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; việc đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ...); kịp thời cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới của cơ quan có thẩm quyền để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, nội quy phủ hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động công vụ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2505/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị.

 Đoàn Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương  tăng cường kiểm tra đột xuất các nội dung nêu trên (trong và ngoài trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương) nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra