Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy (Kon Tum):

Không ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng

Thứ tư, 27/09/2023 09:34
(ThanhtraVietNam) - Cùng với công tác quản lý, sử dụng đất rừng còn nhiều hạn chế, tại Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Kon Tum còn chỉ rõ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy thành lập Ban quản lý dự án chăm sóc trồng rừng/thử nghiệm trồng rừng chưa đúng quy định; không ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng; khai thác lồ ô trong năm 2022 không có sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy (Kon Tum) buông lỏng công tác quản lý đất rừng

Thành lập Ban quản lý dự án chăm sóc, thử nghiệm trồng rừng không đúng quy định

Tại gói thầu chăm sóc năm thứ 3 rừng trồng thay thế năm 2020, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý dự án chăm sóc rừng trồng năm thứ 3 là chưa phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 05/5/2020, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trồng rừng thay thế năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và khoản 1 Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Quá trình triển khai thực hiện Gói thầu này còn chậm so với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 442/QĐ-UBND.

Tương tự, tại Dự án trồng thử nghiệm 3 ha dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 năm 2020, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý dự án thử nghiệm trồng rừng bằng dòng Bạch đàn Cự vĩ DH32-29 trên đất rừng phòng hộ của Công ty là chưa phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án được Giám đốc Công ty phê duyệt và Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác khảo sát thiết kế, lập hồ sơ dự toán còn chưa phù hợp với hiện trạng thực tế, vị trí lô thiết kế có độ dốc quá lớn là nguyên nhân chính dẫn đến phải điều chỉnh quy mô từ 3 ha xuống còn 1,4 ha.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng kiểm tra việc bảo vệ rừng phòng hộ ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. (Ảnh: baokontum.com.vn) 

Thanh tra tỉnh Kon Tum nêu rõ, trách nhiệm chính để xảy ra khuyết điểm, tồn tại trong công tác trồng rừng nêu trên thuộc tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và các cá nhân trực tiếp tham mưu của Công ty, giai đoạn 2020-2022.

Về công tác phối hợp, Công ty đã có quy chế phối hợp với các xã Mo Ray, Ya Tăng, Ya Kleng (thuộc huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) vào năm 2018. Tuy nhiên, hiện căn cứ chính để xây dựng các quy chế này đã hết hiệu lực thi hành nhưng các đơn vị có liên quan chưa rà soát, sửa đổi và ký kết quy chế phối hợp theo các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

“Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, QLBVR, các cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện (giai đoạn 2020 - 2022)”, Kết luận thanh tra nêu.

Không ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng

Đáng nói, Công ty không gửi các Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô các năm 2020-2021, 2021-2022 đến Hạt Kiểm lâm huyện để lấy ý kiến trước khi ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm 2021, mặc dù Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần Công ty, nhưng không hướng dẫn để đơn vị thực hiện việc gửi lấy ý kiến trước khi ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hằng năm theo quy định.

Mặt khác, Công ty không ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 và điểm b khoản 1 Điều 53 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.

Các Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô còn căn cứ vào một số quy định pháp luật hết hiệu lực thi hành. Phương án xử lý một số tình huống cháy rừng (tại Phần III của các Phương án) không thể hiện được sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tình huống cháy phức tạp nhất theo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Theo Thanh tra tỉnh Kon Tum, trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, sai phạm nêu trên thuộc về Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng, các cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

Ngoài ra, về công tác khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc khai thác lồ ô của Công ty trong năm 2022 không có sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Qua kiểm tra hồ sơ kiểm tra, giám sát của Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy cho thấy trình tự, thủ tục kiểm tra chưa đảm bảo theo quy định tại Chương V, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT).

leftcenterrightdel
 Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. (Ảnh: baokontum.com.vn)

Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nêu tại Kết luận thanh tra

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh Kon Tum kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NNPTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm đối với diện tích 139,27 ha nằm trong khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 642, 643 do các hộ dân thuộc làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai sang xâm canh từ trước năm 2009 đến nay. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy trong công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân, thu thập và cập nhật diễn biến rừng đúng theo quy định.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại phần diện tích 149,97 ha cây cao su do Công ty cổ phần ĐTPT Duy Tân khai hoang lấn sang lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và trồng cao su từ trước năm 2016.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Kon Tum kiến nghị Giám đốc Sở NNPTNT chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những hạn chế, sai phạm trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra. Đồng thời, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, sai phạm này trong thời gian tới.

Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Thanh tra tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra