Gia Lai:

Không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành

Thứ năm, 28/07/2022 22:15
(ThanhtraVietNam) – Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua hoạt động thanh tra chuyên ngành triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đã phát hiện, xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Cụ thể, thời gian qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 253 tổ chức và 392 cá nhân trên các lĩnh vực: Bưu chính, tần số vô tuyến điện; công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, chấp hành pháp luật lao động; quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản; việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá, công tác đăng ký biện pháp bảo đảm; việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trong lĩnh vực xăng dầu; nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh trang sức, mỹ nghệ; công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 41 tổ chức, cơ sở và 87 cá nhân vi phạm; đã ban hành 128 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền  trên 969 triệu đồng; các đơn vị, cá nhân bị xử lý đã nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành

Về công tác thanh tra hành chính, những tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 88 cuộc thanh tra (79 cuộc theo kế hoạch và 09 cuộc thanh tra đột xuất) về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; đầu tư mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin… tại 265 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 47 cuộc tại 151 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 72 đơn vị tổng số tiền 19,8 tỷ đồng. Kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 19,3 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 511 triệu đồng (hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền 132 triệu đồng; loại ra khỏi giá trị quyết toán số tiền hơn 250 triệu đồng; chi trả các chế độ, phụ cấp và hoàn trả tiền đóng góp cho cá nhân gần 130 triệu đồng). Xử lý sau thanh tra: cảnh cáo 01 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 80 cá nhân. Đã thu hồi nộp vào ngân sách 14,1 tỷ đồng.

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện đã triển khai và kết thúc 05 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng tại 25 đơn vị. Qua thanh tra, nhìn chung thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; xử lý kịp thời các vụ việc khi phát sinh; cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phân loại xử lý đơn; những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định; việc mở sổ thụ lý, thực hiện trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Gia Lại đánh giá, nhìn chung trong những tháng vừa qua, ngành Thanh tra Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt và thời hạn pháp luật quy định. Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra chính xác, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật; hoạt động thanh tra chuyên ngành triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đã phát hiện, xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra