Thành phố Hồ Chí Minh:

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và những người liên quan đến sai phạm

Thứ tư, 05/06/2024 10:37
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Sai sót trong quản lý đề tài nghiên cứu và đầu tư xây dựng cơ bản

Ngày 23/5/2024, Tạp chí Điện tử Thanh tra có bài viết “Nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngoài những sai phạm về công tác cán bộ nêu trên, kết luận thanh Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều sai sót khác, cụ thể: Đối với đề tài cấp Bộ, Nhà trường không thực hiện đúng thời hạn hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết đối với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hướng ứng dụng thực nghiệm” theo Hợp đồng số 11/HĐKHCN&MT ngày 12/4/2012, để chậm 8 năm 7 tháng; Đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch xây dựng đô thị theo phương pháp thu gom - Điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc vùng tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” theo Hợp đồng số 63/HĐKHCN ngày 2/7/2018, để chậm 1 năm 5 tháng.

Đối với đề tài cấp trường, việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với 5 đề tài theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHKT ngày 1/11/2022 của Nhà trường: Không có nội dung về thuyết minh, phương thức khoán theo từng nội dung nghiên cứu gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của từng đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được duyệt.

Kết luận thanh tra cũng khẳng định, những vi phạm trên trách nhiệm thuộc Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ”, kết luận nêu. 

Bên cạnh đó, đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Đà Lạt, nội dung Hợp đồng số 268/HĐXD/2020 ngày 15/12/2020 gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị: Hợp đồng không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng; nghiệm thu sai tăng khối lượng của một số hạng mục, dẫn đến thanh toán sai tăng số tiền trên 50,5 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra tháng 9/2023, dự án đầu tư xây dựng chưa được quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà học đa năng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Cần Thơ, hợp đồng không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng. 

Nghiệm thu khối lượng các công việc (bả vào cột dầm trần và công tác len tường sân khấu, bục giảng của nhà đa năng) khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định với tổng giá trị sai tăng đã được chủ đầu tư đã xác nhận trên 294,8 triệu đồng. Sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố  Hồ Chí Minh (Ảnh: TT)

Với những sai phạm đã nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Nhà trường bao gồm: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và cá nhân có liên quan do để xảy ra những vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hướng dẫn Nhà trường thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định pháp luật, sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ các công tác nêu trên, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý các đề tài khoa học công nghệ và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong nội dung kết luận thanh tra.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Nhà trường do để xảy ra những tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với công tác tổ chức cán bộ

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm kiến trúc và xây dựng theo quy định.

Rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường để đảm bảo đúng quy định pháp luật, trong đó: quy định cụ thể các trường hợp đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý; quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái nhân sự thuộc Nhà trường quản lý; quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và quy định pháp luật.

Đảm bảo việc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi hồ sơ có đủ văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền và văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban Giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng), tập hợp, lưu trữ đủ hồ sơ nhân sự được quy hoạch và bổ sung hồ sơ quy hoạch các năm theo đúng yêu cầu.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Xây dựng và báo cáo đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Đối với công tác quản lý đề tài

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện các đề tài cấp trường đảm bảo các nội dung về: việc xét chọn đề tài, lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, thuyết minh, dự toán, phương thức khoán chi phí thực hiện; mẫu hợp đồng giao thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường theo đúng quy định pháp luật.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị Bộ trưởng giao Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra đúng quy định. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Ban hành quy định, hướng dẫn định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, triển khai thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng

Khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết khác để kết thúc đầu tư dự án theo quy định, trình Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư không thanh toán số tiền trên 294,8 triệu đồng do nghiệm thu khối lượng công việc khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định.

Khẩn trương thực hiện ngay những công việc còn lại của dự án; kiểm soát chặt chẽ công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Trình Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Đình Thuyết - Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra